Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i moderna språk

Skapad 2016-02-25 14:23 i Svärdsjöskolan Falun
Här ser du vad som krävs för de olika betygen i förmågan att läsa och förstå.
Grundskola 7 – 9

*Förmågan att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter *Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå
F
E
C
A
Eleven kan förstå.......i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att......
Eleven visar sin förståelse genom att...... samt genom att med......resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
i enkel form redogöra för och kommentera innehållet godtagbart
i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer tillfredsställande
översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer gott
Eleven kan förstå.......i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att.......
samt genom att med......resultat agera utifrån budskap och instruktioner innehållet
i enkel form redogöra för och kommentera innehållet godtagbart
i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer tillfredsställande
översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade språket och texterna kan eleven......
välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utrsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Eleven kan välja bland talat språk och texter av enkel karaktär och från olika medier samt......använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: