Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och deltagande i lekar/spel ute och inne.

Skapad 2016-02-26 11:08 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Bedömning av rörelse och deltagande i lekar/spel ute och inne.
Grundskola 4 – 6

I årskurserna 4–6 ska rörelseförmågan vidareutvecklas till sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Här ligger en tydligare betoning på elevernas förmåga att utföra sina rörelser med olika grad av säkerhet och precision, både indi­viduellt och med anpassning till andra elever. Att få uppleva rörelseglädje är givet­vis fortfarande viktigt, liksom att eleverna successivt utmanas att tänja sina gränser. I årskurserna 4–6 ska elever­na få möta lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur­ och utemiljöer under olika årstider. Genom det här innehållet får eleverna erfarenheter av att leka och röra sig både inomhus och utomhus och då uppleva vilka möjligheter de olika årstiderna ger i olika utemiljöer

Delaktighet samt hur eleven medverkar till att spelet når sitt syfte.

Eleven har ännu inte uppnått lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Delaktighet
Du är ombytt men är inte delaktig/till viss del delaktig. Medverkar inte till att leken når sitt syfte.
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken når sitt syfte. (Du har förstått spelet/lek-en och dess regler).
Du är delaktig och väljer i viss mån strategier som medverkar till att leken/spel-et når sitt syfte. (Du har förstått spelet/lek-en och dess regler. Du börjar förstå och använda dig av någon strategi i leken).
Du är delaktig och väljer strategier som medverkar till att leken/spel-et når sitt syfte. (Du har förstått spelet/lek-en och dess regler. Du har hittat några strategier som du använder dig av).
Du är delaktig i olika lek/spel-faser och väljer strategier som i hög grad medverkar till att leken/spel-et når sitt syfte.
Eleven är delaktig i olika lek/spelfas-er och väljer effektiva strategier som i hög grad medverkar till att leken/spel-et når sitt syfte.

Samspel med andra elever samt med lek- och spelredskap.

Eleven har ännu inte uppnått lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Samspel med andra elever samt med lek- och spelredskap.
Du deltar inte speciellt mycket och har svårt med samspelet med andra personer, lek- och spel-redskap.
Du deltar i ett begränsat samspel med andra personer, lek - och spel-redskap (tex. kastar/fångar, passar någon klass-kamrat).
Du har klarat alla kriterier för nivå 1 men når ännu inte riktigt upp till kriterierna för nivå 3.
Eleven deltar i samspel med andra personer lek- och spel-redskap (tex. kastar/fångar med lätthet,passar de flesta kamrater i klassen som står lägligt till).
Du har klarat alla kriterier för nivå 3 men når ännu inte riktigt upp till kriterierna för nivå 5.
Eleven deltar i ett utvecklat samspel med andra personer lek- och spel-redskap (tex. kastar/fångar automatiserat, passar de flesta klass-kamrater samt försöker få de flesta delaktiga i spelet).

Rörelsemönster (Om rörelser och rörelseövergångar är ekonomiskt utförda och hur avvägda kraftinsatserna är).

Eleven har ännu inte uppnått lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Rörelsemönster
Du har ännu inte uppnått lägsta kunskaps-krav.
Rörelser i leken/spelet utförs till viss del ekonomiskt med delvis avvägd kraftinsats. Det vill säga: Du anpassar dina rörelser ganska bra till de aktiviteter vi gör: Du rör dig med ganska bra rytm och balans. Du rör dig med långsamma och lite stela rörelser och har svårt med rörelseövergångar. Du är mindre beslutsam och kan behöva flera försök för att utföra en rörelse. Du rör dig mindre ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med delvis avvägd kraftinsats.
Du har klarat alla kriterier för nivå 1 men når ännu inte riktigt upp till kriterierna för nivå 3.
Rörelser i leken/spelet utförs till övervägande del ekonomiskt med avvägd kraftinsats. Det vill säga: Du anpassar dina rörelser bra till de aktiviteter vi gör: Du rör dig med bra rytm och balans. Du rör dig med vana och bestämda rörelser med säkra rörelseövergångar. Du rör dig utan tvekan och rörelsen kan upprepas med likartat resultat. Du rör dig till övervägande del ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med avvägd kraftinsats
Du har klarat alla kriterier för nivå 3 men når ännu inte riktigt upp till kriterierna för nivå 5.
Rörelser i leken/spelet utförs ekonomiskt med väl avvägd kraftinsats. Det vill säga: Du anpassar dina rörelser mycket bra till de aktiviteter vi gör: Du kan utmana dina motoriska färdigheter. Du rör dig med mycket bra rytm, precision och balans. Du rör dig med god vana och säkra avspända konsekventa rörelser med flyt och säkerhet i rörelseövergångar. Du gör rörelsen målmedvetet utan tvekan och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat. Du rör dig ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med väl avvägd kraftinsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: