Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Engelska VT16

Skapad 2016-02-29 09:01 i Söderskolan Falkenberg
Bedömningsmatris i engelska 7-9, Söderskolan
Grundskola 7 – 9 Engelska

Läsa

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Förstå och redogöra
Se kommentar nedan
-Jag kan läsa texter från olika genrer och **förstår det viktigaste**. -Jag kan **översiktligt återberätta** innehållet
-Jag kan läsa texter från olika genrer och **förstår det mesta**. -Jag kan **återberätta innehåll och detaljer**.
-Jag kan läsa texter från olika genrer och **förstår helheten**. -Jag kan **sammanfatta innehållet och detaljerna**.
Instruktioner
Se kommentar nedan
Jag kan förstå och följa skriftliga instruktioner **med hjälp**.
Jag kan förstå och följa skriftliga instruktioner **med viss hjälp**.
Jag kan förstå och följa skriftliga instruktioner **självständigt**.

Lyssna

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Förstå och redogöra
Se kommentar nedan
Jag kan lyssna på engelskt tal från olika genrer och **förstå det viktigaste**. -Jag kan **översiktligt återberätta innehållet**
Jag kan lyssna på engelskt tal från olika genrer och **förstå det mesta**. -Jag kan **återberätta innehåll och detaljer**.
Jag kan lyssna på engelskt tal från olika genrer och **förstå helheten**. -Jag kan **sammanfatta innehållet och detaljerna**.
Instruktioner
Se kommentar nedan
Jag kan förstå och följa muntliga instruktioner **med hjälp**.
Jag kan förstå och följa muntliga instruktioner **med viss hjälp**
Jag kan förstå och följa muntliga instruktioner **självständigt**.

Skriva

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Innehåll
Se kommentar nedan
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. Jag kan i någon mån anpassa till mottagare och situation.
Jag kan formulera mig relativt varierat och relativt tydligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. Jag kan i viss mån anpassa till mottagare och situation.
Jag kan formulera mig relativt varierat och tydligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. Jag kan anpassa till mottagare och situation.
Struktur
Se kommentar nedan
Texten har viss struktur, följer grundläggande skrivregler.
Texten har relativt god struktur, följer i huvudsak skrivregler och har sammanhang.
Texten har god struktur, följer skrivregler och har sammanhang .
Grammatik
Se kommentar nedan
Texten följer till viss del de grammatiska reglerna.
Texten följer relativt väl de grammatiska reglerna.
Texten följer väl de grammatiska reglerna.
Ordförråd & uttryck
Se kommentar nedan
Jag använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Jag använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Jag använder ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.

Tala & Samtala

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Innehåll
Se kommentar nedan
-Jag kan formulera mig enkelt och begripligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. -Jag kan i någon mån anpassa till mottagare och situation.
-Jag kan formulera mig relativt varierat och relativt tydligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. -Jag kan i viss mån anpassa till mottagare och situation.
-Jag kan formulera mig relativt varierat och tydligt och hålla mig till uppgiften. -Jag kan anpassa till mottagare och situation.
Ordförråd & uttryck
Se kommentar nedan
Jag använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Jag använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Jag använder ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Uttal & intonation
Se kommentar nedan
Jag har ett uttal som är begriplig och till viss del korrekt.
Jag har ett uttal som är relativt tydligt och korrekt.
Jag har ett uttal som är tydligt och huvudsakligen korrekt.
Flyt
Se kommentar nedan
Jag uttrycker mig med visst flyt
Jag uttrycker mig med relativt gott flyt.
Jag uttrycker mig med gott flyt.

Realia

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Realia
Se kommentar nedan
Jag känner till några traditioner och levnadssätt i länder där engelska talas. Jag kan göra någon enkel jämförelse med mig själv.
Jag har goda kunskaper om traditioner och levnadssätt i länder där engelska talas och kan jämföra dem med hur vi lever i Sverige.
Jag har mycket goda kunskaper om traditioner och levnadssätt i länder där engelska talas och kan göra ett flertal jämförelser med mitt liv och hur vi lever i Sverige.

Strategier

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Strategier
Se kommentar nedan
Jag kan välja och använda mig av i huvudsak fungerande strategier som viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Jag kan välja och använda mig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Jag kan välja och använda mig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: