Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Franska VT16

Skapad 2016-02-29 09:12 i Söderskolan Falkenberg
Bedömningsmatris i franska 7-9
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Läsa

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Förstå & redogöra
Se kommentar nedan
-Jag kan läsa enkla texter om vardagliga och välbekanta områden och förstår det **mest väsentliga**. -Jag kan **i enkel form** redogöra för innehållet.
-Jag kan läsa enkla texter om vardagliga och välbekanta områden och förstår det **huvudsakliga innehållet** och uppfattar**tydliga detaljer**. -Jag kan **i enkel form** redogöra för innehållet och **detaljer**.
-Jag kan läsa enkla texter om vardagliga och välbekanta områden och förstår **helheten** och uppfattar**väsentliga detaljer**. -Jag kan **översiktligt** redogöra för innehållet och **detaljer**.
Instruktioner
Se kommentar nedan
Jag kan förstå och följa skriftliga instruktioner med **godtagbart** resultat.
Jag kan förstå och följa skriftliga instruktioner med **tillfredsställande** resultat.
Jag kan förstå och följa skriftliga instruktioner med **gott** resultat.

Lyssna

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Förstå och redogöra
Se kommentar nedan
-Jag kan tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och förstår det **mest väsentliga**. -Jag kan **i enkel form** redogöra för innehållet.
-Jag kan tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och förstår det **huvudsakliga innehållet** och uppfattar**tydliga detaljer**. -Jag kan **i enkel form** redogöra för innehållet och **detaljer**.
-Jag kan tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och förstår **helheten** och uppfattar**väsentliga detaljer**. -Jag kan **översiktligt** redogöra för innehållet och **detaljer**.
Instruktioner
Se kommentar nedan
Jag kan förstå och följa muntliga instruktioner med **godtagbart** resultat.
Jag kan förstå och följa muntliga instruktioner med **tillfredsställande** resultat.
Jag kan förstå och följa muntliga instruktioner med **gott** resultat.

Skriva

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Innehåll
Se kommentar nedan
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande Jag kan i någon mån anpassa till mottagare och situation.
Uttryck
Se kommentar nedan
Jag kan använda ord, enkla fraser och meningar.
Jag kan uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, enkla fraser och meningar.
Jag kan uttrycka mig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.

Tala & Samtala

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Innehåll
Se kommentar nedan
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande Jag kan i någon mån anpassa till mottagare och situation.
Uttryck
Se kommentar nedan
Jag kan använda ord, enkla fraser och meningar.
Jag kan uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, enkla fraser och meningar.
Jag kan uttrycka mig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.

Realia

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Realia
Se kommentar nedan
Jag känner till några traditioner och levnadssätt i länder där franska talas. Jag kan göra enkla jämförelser med mig själv.
Jag känner till några traditioner och levnadssätt i länder där franska talas. Jag kan göra enkla jämförelser med mig själv.
Jag har översiktliga kunskaper om några traditioner och levnadssätt i länder där franska talas. Jag kan göra enkla jämförelser med mig själv.

Strategier

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Strategier
Se kommentar nedan
Jag kan använda mig av någon strategi för att förstå eller uttrycka mig.
Jag kan använda mig av några strategier för att förstå eller uttrycka mig.
Jag kan välja och använda mig av flera olika strategier för att förstå eller uttrycka mig.

Välja material

Ej nått kunskapskraven
---->
---->
---->
Välja material
Se kommentar nedan
Jag kan material från olika medier av enkel karaktär och använda **med viss relevans** själv.
Jag kan material från olika medier av enkel karaktär och använda **på ett relevant sätt** själv.
Jag kan material från olika medier av enkel karaktär och använda med **på ett relevant och effektivt sätt** själv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: