Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten år 4-6. Bi, Fy, Ke.

Skapad 2016-02-29 13:02 i Bruksskolan Tierp
Vatten som naturresurs.
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik NO (år 1-3) Biologi

Detta moment är indelat i tre delar:

  1. Vattnets kretslopp.
    Hur vattnet cirkulerar i naturen. Begreppen nederbörd, avdunstning och grundvatten är viktiga!

  2. Vår vattenanvändning.
    Varifrån kommer vårt vatten och vart tar det vägen när vi använt det?

  3. Vatten som naturresurs.
    Varför har vissa platser i världen mycket vatten och varför har andra mindre. Hur påverkas människor av att ha lite eller smutsigt vatten.

Momentet avslutas med en skriftligt hemläxa över din egen vattenförbrukning.

F
E
C
A
Kunskapskrav 2
Du kan förklara hur vatten cirkulerar i naturen.
Du har ännu inte visat att du har kunskaper om hur vattnet cirkulrerar i naturen.
Du kan förklara hur vattnet cirkulerar i naturen på ett enkelt sätt.
Du kan förklara och kan utveckla hur vattnet cirkulerar i fler sammanhang (som när vattnets kretslopp inte riktigt följer den enkla modellen).
Kunskapskrav 2
Du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på.
Du kan inte förklara hur vi använder vatten och vad som händer om vi saknar rent vatten.
Du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på.
Du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på. Du kan också förklara detta med kopplingar till olika exempel.
Kunskapskrav 3
Du kan beskriva samband mellan natur, djurliv och vattentillgångar.
Du har inte uppvisat dig kunna beskriva samband mellan natur, djurliv och vattentillgångar.
Du kan beskriva samband mellan natur, djurliv och vattentillgångar.
Du kan beskriva samband mellan natur, djurliv och vattentillgångar och kan på ett relativt utvecklat sätt förklara hur dessa hänger ihop.
Du kan beskriva samband mellan natur, djurliv och vattentillgångar och kan på ett väl utvecklat sätt förklara hur dessa hänger ihop.
Kunskapskrav
Du kan använda (aktuella för ämnesområdet) geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen. Du kan ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du har inte visat att du kan resonera kring varför levnadsvillkoren ser olika ut för människor på olika platser i världen, ej heller eller vad dessa olikheter beror på. Du har inte heller gett förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen. Du ger ger enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Förmåga
Eleven kan genomföra systematiska undersökningar
Du kan inte genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du hanterar inte enklare dokumentation av dina undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Dessutom kan du göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Dessutom kan du göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Dessutom kan du göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: