Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väståkra F-9, Matris Sv/Sv2 år 1-3

Skapad 2016-02-29 13:31 i Gammal - Trelleborgs provskola Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Nivå 1
Nivå 2
Kunskapskrav åk.3
Lässtrategier
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Jag kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Jag förstår det jag läser och berätta vad det handlar om.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter och märker när jag läser fel.
Genom att kommentera och återge några för mig viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar jag grundläggande läsförståelse.
Resonera
Jag kan läsa en text och förklara innehållet så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan koppla texters innehåll till egna erfarenheter.
Jag kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till mina egna erfarenheter.
Skriva texter
Jag kan skriva elevnära ord med läslig handstil.
Jag kan skriva en kort text utifrån valfritt ämne.
Jag kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Elevnära texter
Jag kan alla bokstäver i alfabetet, både versaler och gemener. Jag har mellanrum mellan mina ord.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. Jag kan stava till ord som jag ofta använder, t ex det, var, jag, och.
I texterna kan jag använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som jag ofta använder och som är vanligt förekommande i mina texter.
Berättande texter
Jag kan skriva och berätta om något jag varit med om. Jag kan sekvensordna bilder.
Jag kan skriva en berättelse med fantasi.
Mina berättande texter har tydlig inledning, handling och avslutning.
Söka information
Jag kan läsa en enkel faktatext.
Jag kan plocka ut nyckelord ur en faktatext för att kunna återberätta texten.
Jag kan söka information ur anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Jag kan använda mig av några ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag använder mig av ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet framgår.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Kombinera text och bild
Jag kan rita en bild till min text.
Genom att använda både text och bild blir mitt budskap tydligt.
Genom att kombinera mina texter med bilder kan jag till viss del förstärka och förtydliga mina budskap.
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
Jag kan ge respons på en text. Jag kan bearbeta min text utifrån respons från läraren.
Jag kan ge respons både på mina egna och andras texter. Jag kan bearbeta min text utifrån kamratrespons.
Dessutom kan jag utifrån givna frågor ge enkla omdömen om mina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga mina texter på ett enkelt sätt.
Samtala om elevnära frågor
Jag kan delta i ett samtal kring ett givet ämne.
Jag kan delta i ett samtal och ställa frågor kring ett givet ämne.
Jag kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra mina egna åsikter.
Berätta tydligt
Jag kan berätta om en vardaglig händelse.
Jag kan berätta om en vardaglig händelse så att någon annan förstår innehållet.
När jag berättar om vardagliga händelser beskriver jag dem så att innehållet tydligt framgår.
Ge och ta muntliga instruktioner
Jag kan följa en enkel instruktion.
Jag kan följa enkla instruktioner.
Dessutom kan jag ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: