Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Den orättvisa världen

Skapad 2016-03-01 08:55 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Geografi

Syftet med det här arbetet är att eleverna ska få lära sig vad som kännetecknar ett i-land/u-land och dessutom se ett samband med hållbar utveckling. Arbetet redovisas dels som en skriftlig uppsats (sv) men även muntligt (so).

Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Föra resonemang om hur ett land kan gå från ett U-land till att bli ett I-land
Du är på rätt väg men når inte riktigt målet
Har grundläggande kunskaper om I- och U-land och för enkla och till vis del underbyggda resonemang om hur ett U-land kan göra för att utvecklas till ett I-land.
Har goda kunskaper om I-land och U-land och för utvecklade och relativt underbyggda resonemang om hur ett U-land kan göra för att utvecklas till ett I-land.
Har mycket goda kunskaper om I- och U-land och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur ett U-land kan göra för att utvecklas till ett I-land.
Använder för området relevanta begrepp
Använder inte för området relevanta begrepp
Använder ett fåtal för området relevanta begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder några för området relevanta begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Använder flertal olika för området relevanta begrepp på ett väl fungerande sätt
Naturresurser och dess påverkan på människors livnadsvillkor
Du har svårt att se samband mellan naturresurser och människors levnadvillkor
Du kan se samband mellan naturresurser och människors levnadsvillkor och tillgångar Du känner till att människor har olika levnadsvillkor beroende på var i världen de bor, och ger exempel på hur detta kan förändras
Du kan beskriva och förklara hur jordens resurser ger förutsättningar för olika näringar och med exempel visa hur industrialisering, och handel påverkar landskap och levnadsvillkor
Du kan jämföra förutsättningar, se samband och förklara skillnader mellan olika platser eller områden vad avser överlevnad och miljöpåverkan.
 Du kan använda dina kunskaper i nya sammanhang, definiera problem och dra slutsatser.

Jämförelser/Paralleller mellan länderna
Jämförelserna/parallellerna är otydliga
Enklare jämförelser/ paralleller görs
Flera jämförelser görs men resonemanget hade kunnat utvecklats ytterligare
I ditt resonemang finnas tydliga jämförelser och paralleller mellan länderna och dessa utvecklas på ett mycket tydligt sätt
Användning av källor
Eleven har endast använt en källa
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och har använt minst tre olika källor
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor och använder många olika sorters källor
Ger förslag på hur det valda u-landet kan utvecklas på ett hållbart sätt.
Förslag saknas
Du ger något förslag på hur landet kan utvecklas, men utvecklar inte förslagen
Du ger flera förslag på hur landet kan utvecklas på ett hållbart sätt
Du ger flera förslag på hur landet kan utvecklas på ett hållbart sätt samt diskuterar fördelar och nackdelar med förslagen
MUNTLIG REDOVISNING
Innehåll
För tunt innehåll. Svårt att hänga med i innehållet, inte genomarbetat. Saknar en röd tråd.
Antydan till röd tråd. Ibland brister tråden, men för det mesta förstår man innehållet. Redovisningen kunde utvecklats mer.
Tydlig röd tråd finns och det är lätt att hänga med i innehållet. Relativt väl utvecklat faktainnehåll och du kändes relativt väl förberedd
Tydlig röd tråd från start till slut. Mycket väl genomarbetad och förberedd redovisning
Språk / framförande
Använder ett något enkelt språk. Saknar flyt och säkerhet. Tappar ofta bort sig
Använder ganska enkelt språk med få för området relevanta begrepp. Stakar sig ibland och känns osäker på innehållet. Läser ganska mycket innantill
Bra språk och använder flera för området relevanta begrepp. Bra säkerhet och gott flyt. Stakar sig sällan. Använder pp som stöd för sitt framförande och känns som om du vet vad du talar om
Stor språklig variation där flera för området relevanta begrepp används på ett säkert sätt. En naturlig säkerhet. Mycket välformulerad redovisning
Kroppsspråk
Använder inget kroppsspråk. Passar dåligt in i den givna talsituationen. Känns inte tillräcklig vältränat (onaturligt). Ingen eller knapp publikkontakt
Använder lite kroppsspråk. Aningen stelt (onaturligt). Lite publikkontakt finns, men kan utvecklas
Använder ett bra kroppsspråk. Passande för den givna talsituationen, naturligt
Använder kroppsspråket på ett mycket bra sätt. Väl anpassat för given talsituation. Naturligt och följsamt. Binder publiken med kroppsspråket och tar över scenen.
Power point layout
Använder bara ett fåtal bilder och det saknas struktur
Du har med några för området passande bilder, men pp hade kunnat bearbetats mer
Du har med flera för området passande bilder, lagom mycket text och pp känns relativt genomarbetad
Du har skapat en väl genomtänkt och strukturerad pp med många för området passande bilder och lagom mycket text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: