Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 9 vt-16

Skapad 2016-03-01 11:34 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

I matrisen är en bedömning gjord i den muntliga förmågan att delta i diskussioner och en bedömning i den skrifltiga förmågan att kunna berätta om vardagliga och välbekanta ämnen.

Rubrik 1

Har ännu inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig framställning
innehåll och omfång
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt. Du har en del ordval som kan göra texten otydlig till viss del.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Texten är till viss del sammanhängande och varierad. Ditt ordval gör texten begriplig.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och skriver utförligt. Du varierar ditt språk (meningsbyggnad och ordval) och skriver sammanhängande.
Skriftlig framställning
stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord, vilket gör det svårt att förstå din text.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör en del stavfel , men de påverkar inte förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
Muntlig interaktion
dialoger och samtal i klassrummet
Du har ett för magert ordförråd för att kunna medverka i en dialog eller svarar enbart med enstaka ord. Du tar inga egna initiativ i dialogen.
Du kan både besvara och till viss del även ställa frågor på ett enkelt och begripligt sätt. Du kan i de flesta fall intragera med någon annan. Du uttrycker dig med ett enkelt och till stor del begripligt språk.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och relativt tydligt sätt. Du kan interagera med någon annan med relativt bra flyt. Du har ett relativt gott förråd av ord och fraser som du använder sig av.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och tydligt sätt. Du interagerar med andra på ett säkert sätt och med bra flyt. Du har ett gott förrådd av ord och fraser.
Muntlig förmåga
uttal och intonation
Ditt uttal är otydligt och därför mycket svårt att förstå.
Ditt uttal är förståeligt.
Ditt uttal är ganska tydligt och du försöker använda en lämplig språkmelodi.
Du har ett tydligt och säkert uttal med bra språkmelodi.
Skriftlig o muntlig framställning
grammatik
Du gör ofta fel som stör förståelsen
Du visar att du till viss del behärskar grammtiken vi har arbetat med så här långt.Du gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Du visar att du till övervägande del behärskar grammtiken vi har arbetat med så här långt.Du gör vissa fel som dock inte stör förståelsen.
Du visar tydligt att du kan använda den grammatik som vi har arbetat med så här långt Du gör få fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: