Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat, måltider och hälsa under ett läsår.

Skapad 2016-03-01 21:01 i Trelleborg
Första och tredje perioden av läsåret kommer undervisningen att introducera samt utveckla ämnesstoff, arbetsmetoder och förmågorna i hem- och konsumentkunskap (Hk).
Grundskola 6 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Reflektion

Du försöker sätta ord på olika val du gör i din vardag. Du beskriver på olika sätt hur du gör i valsituationer. Du behöver olika sorters stöd för att kunna förklara din tanke beroende på den aktuella situationen i undervisningen. Du för resonemang på olika sätt och ger då exempel för att beskriva någonting.
F
E
C
A
Mat, måltider och hälsa
  • Hkk
  • Hkk  1-6
  • Hkk  1-6
  • Hkk  1-6
Du har ännu inte visat dina förmågor i detta avseende. Det finns inte tillräckligt med underlag för en bedömning och/eller för ett betyg i ämnet.
Du kan använda och slutföra enkla instruktioner. Du väljer oftast enkla recept i samband med måltider. Du motiverar till viss del dina val i välkända situationer med hjälp av enkla och för dig välkända resonemang. Perspektiven miljö, ekonomi och hälsa märks relativt väl i dina resonemang. Till viss del genomför du arbetsuppgifter i undervisningen.
Du kan relativt väl, och ofta på eget initiativ göra de flesta arbetsuppgifterna i samband med en måltid. Du motiverar dina val relativt väl och i olika situationer (resonemang). Perspektiven miljö, ekonomi och hälsa märks relativt väl i dina resonemang. Du kan även fungera som ett stöd för andra elever i gruppen.
Du tar egna initiativ och genomför väl olika arbetsuppgifter i samband med en måltid. Du motiverar dina val väl i såväl okända som välkända situationer (resonemang). Du kan hantera oplanerade såväl som i förväg planerade uppgifter i undervisningen. Du prövar ofta nytt och/eller andra elevers förlag på metoder och arbetssätt. Du är ett aktivt stöd för andra elever i undervisningsgruppen
Olika sätt att leva
  • Hkk
  • Hkk  1-6
Du har ännu inte visat dina förmågor i detta avseende. Det finns inte tillräckligt med underlag för en bedömning och/eller för ett betyg i ämnet.
I vardagliga situationer kan du beskriva och resonera kring olika livsstilar. Du resonerar, förklarar med aktivt stöd till viss del av andra, dina tankar. Du använder ofta enkla ord och exempel på olika sätt att leva (livsstilar).
I vardagliga situationer kan du beskriva och resonera såväl muntligt som skriftligt kring olika livsstilar. Du förklarar relativt väl dina tankar. Du ger varierade exempel på olika sätt att leva (livsstilar). Du är ett aktivt stöd för andra elever och för undervisningen.
I vardagliga situationer kan du på ett tydligt sätt beskriva och resonera såväl muntligt som skriftligt kring olika livsstilar. Du förklarar dina tankar och ide'er på ett väl genomtänkt sätt. Du ger varierade exempel på olika sätt att leva (livsstilar) och i olika förutsättningar. Du är ett aktivt stöd för andra elever och för undervisningen.
Egna erfarenheter
  • Hkk
  • Hkk
Du har ännu inte visat dina förmågor i detta avseende. Det finns inte tillräckligt med underlag för en bedömning och/eller för ett betyg i ämnet.
Du delger sina egna erfarenheter från välkända situationer och händelser från livet. Du kan till viss del dra slutsatser kring olika situationer och hur de skulle kunna påverka i en vardag i ett hem och en familj. Du ger till viss del egna lösningar på olika situationer.
Du delger dina egna erfarenheter från delvis okända situationer och händelser från livet. Du kan relativt väl dra slutsatser kring delvis okända situationer. Du kan dra slutsatser och relativt väl ge egna förslag//ide'er på lösningar i delvis välkända situationer. Du bidrar på ett aktivt sätt till samtal och arbetet i undervisningens olika delar.
Du delger dina egna erfarenheter från såväl okända som välkända och okända situationer och händelser från livet. Du kan på ett tydligt sätt dra slutsatser kring situationer av mycket olika karaktär från livet i hem och familj Du bidrar på ett aktivt sätt till samtal och arbetet i undervisningens olika delar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: