Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division åk4 vt2016

Skapad 2016-03-02 12:12 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik

Matematiska begrepp

  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Användning av begrepp
Du kan använda dig av några av följande matematiska begrepp: produkt, kvot, faktor, täljande, nämnare, multiplicera, dividera, multiplikation och division.
Du kan använda de flesta av de matematiska begreppen:
Du kan använda dig av alla de matematiska begreppen på ett säkert sätt.

Multiplikation

  • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Multiplikationstabellen
Du förstår multiplikationstabellernas uppbyggnad och att de bygger på upprepad addition.
Huvudräkning
Du kan beräkna multiplikation med 10, 100 och 1000.
Du kan beräkna uppgifter och se samband med 10, 100 och 1000.
Du kan beräkna uppgifter och se samband med 10, 100 och 1000 även vid svårare tal.
Skriftliga metoder
Du kan använda någon metod för att lösa enklare multiplikationsuppgifter ex. 4*122.
Du kan beräkna svårare multiplikationsuppgifter med hjälp av skriftlig metod. Ex. 6*3655
Du kan beräkna svårare multiplikationsuppgifter med hjälp av skriftlig metod på ett säkert sätt.

Division

  • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Huvudräkning
Du kan beräkna division med 10, 100 och 1000.
Du kan beräkna uppgifter och se samband vid divison med 10, 100 och 1000.
Du kan beräkna uppgifter och se samband vid division med 10, 100 och 1000 även vid svårare tal.
Skriftliga metoder
Du kan göra enklare beräkningar utan minnessiffror.

Matematiska samband och metoder för multiplikation och division.

  • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Samband mellan begreppen multiplikation och division.
Du kan till viss del använda dig av sambandet mellan multiplikation och division.
Du kan använda dig av sambandet mellan multiplikation och division i olika situationer.
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division och kan använda dig av det i för dig nya situationer.
Matematiska metoder
Du använder en enkel metod och kommer till viss del fram till rätt svar eller lösning.
Du använder en metod som passar bra till den aktuella uppgiften och kommer ofta fram till rätt svar och lösning.
Du använder dig av en effektiv metod anpassad till problemet och kommer nästan alltid fram till rätt svar eller lösning.

Problemlösning

  • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Lösa problem
Du kan till viss del lösa problem genom att oftast välja ett räknesätt som passar till uppgiften.
Du kan lösa problem genom att du väljer räknesätt och metod som kan lösa problemet.
Du kan lösa problem genom att välja strategier och metoder som passar mycket bra till problemet.
Redovisa lösningar
Du visar till viss del genom text och bild hur du tänkt och räknat.
Du visar genom text och bild hur du tänkt och räknat.
Du visar på ett tydligt sätt genom text och bild hur du tänkt och räknat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: