Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 4-6 Lgr11

Skapad 2016-03-03 08:51 i Kyrkskolan Tierp
Matris med kunskapskravens innehåll för åk 6 i religion.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Under hela skoltiden sker kontinuerlig dokumentation, dels för att tydligt visa elevens nuvarande kunskaper och kommande utvecklingsbehov, samt som underlag vid betygssättning i år 6.
Matrisen nedan för år 4-6, är alltså inget betyg utan ett sätt att visa var eleven står just nu och vart han/hon är på väg.
Vid betygssättning i år 6 sammanfattas markeringarna, och resulterar då i ett betyg för hela ämnet.

(Eftersom kunskapsstoffets innehåll och fördjupningsgrad troligtvis varierar både med årskurser och ämnesområden så kan markeringarna i matrisen nedan variera från en tid till en annan, både till vänster och höger.)

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6

Kunskap om religioner
På väg mot E
E
C
A
Kristendom
högtider och traditioner
  • Re  E 6
Jag kan berätta om några kristna högtider och traditioner.
Jag kan berätta om några kristna högtider och traditioner på ett utförligt sätt.
Jag kan berätta om flera kristna högtider och traditioner utförligt och detaljerat.
betydelse för svensk kultur och samhällsliv
  • Re  E 6
Jag kan göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu. Jag kan ge något exempel.
Jag kan göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu. Jag kan ge några exempel.
Jag kan göra utvecklade och detaljerade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu. Jag kan ge flera exempel.
judendom och kristendom
heliga platser eller rum, ritualer och levnadregler
  • Re  E 6
Jag kan berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till judendom och kristendom.
Jag kan berätta om flera heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till judendom och kristendom.
Jag kan berätta om de flesta heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till judendom och kristendom.
likheter/skillnader
  • Re  E 6
Jag kan enkelt resonera om likheter och skillnader mellan judendom och kristendom.
Jag kan resonera om likheter och skillnader mellan judendom och kristendom. Jag ger flera utvecklade exempel.
Jag kan resonera om likheter och skillnader mellan judendom och kristendom. Jag ger flera utvecklade detaljerade exempel.
religiösa uttryck centrala tankegångar
  • Re  E 6
Jag kan enkelt berätta om kristendomen och judendomens tro och lära och visa hur detta syns i kristna och judars liv. Jag kan ge ett exempel.
Jag kan väl berätta om kristendomen och judendomens tro och lära och visa hur detta syns i människornas liv. Jag kan ge några exempel.
Jag kan utvecklat och detaljerat berätta om kristendomen och judendomens tro och lära och visa hur detta syns i människornas liv. Jag kan ge flera exempel.
Buddism, Hinduism och Islam
heliga platser eller rum, ritualer och levnadregler
  • Re  E 6
Jag kan berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till buddismen, hinduismen och islam.
Jag kan berätta om flera heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till buddismen, hinduismen och islam.
Jag kan berätta om de flesta heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till buddismen, hinduismen och islam.
religiösa uttryck centrala tankegångar
  • Re  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om buddismen, hinduismen och islams tro och lära och visa hur detta syns i buddister, hinduers och muslimers liv. Jag kan ge ett exempel från varje religon.
Jag kan väl berätta om buddismen, hinduismen och islams tro och lära och visa hur detta syns i buddister, hinduers och muslimers liv. Jag kan ge några exempel.
Jag kan utvecklat och detaljerat berätta om buddismen, hinduismen och islams tro och lära och visa hur detta syns i buddister, hinduers och muslimers liv. Jag kan flera exempel.
Likheter / Skillnader världsreligonerna
  • Re  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt resonera om likheter och skillnader mellan olika världsreligioner.
Jag kan resonera om likheter och skillnader mellan olika värlsreligioner. Jag ger flera utvecklade exempel.
Jag kan resonera om likheter och skillnader mellan olika världsreligioner. Jag ger flera utvecklade detaljerade exempel.
Livsfrågor i olika religioner
Gud finns eller inte? Hur skapades jorden och människan? Finns det liv efter döden?
  • Re  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vad olika religioner säger om ex liv efter döden, om Gud finns, hur världen skapades och vad det kan betyda för olika människor. Mitt resonemang för till viss del diskussionen framåt.
Jag kan utvecklat berätta om vad olika religioner säger om ex liv efter döden, om Gud finns, hur världen skapades och vad det kan betyda för olika människor. Mitt resonemang för diskussionen framåt.
Jag kan enkelt berätta om vad olika religioner säger om ex liv efter döden, om Gud finns, hur världen skapades och vad det kan betyda för olika människor. Mitt resonemang fördjupar och breddar samtalet.
Informationssökning
källors användbarhet
  • Re  E 6
Jag kan söka information om olika religioner och använder då olika typer av källor på ett i ganska fungerande sätt. Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vad man kan använda informationen och källan till.
Jag kan söka information om olika religioner och använder då olika typer av källor på ett fungerande sätt. Jag kan berätta om vad man kan använda informationen och källan till.
Jag kan söka information om olika religioner och använder då olika typer av källor på ett i mycket väl fungerande sätt. Jag kanutvecklat och detaljerat berätta om vad man kan använda informationen och källan till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: