Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris NO åk1

Skapad 2016-03-03 10:16 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och ge exempel på samband i naturen
Du kan ge exempel på vad några svenska djur äter. (Skolverket: Likheter och skillnader)
Du kan beskriva och ge exempel på hur några svenska djur får tag på mat eller gömmer sig från rovdjur. (Skolverket: Likheter och skillnader)
Du kan ge exempel på svenska växtätare och rovdjur och hur de överlever vintern. (Skolverket: Likheter och skillnader)
Samtala om och ge exempel på förändringar i naturen och livscykler hos växter och djur
Du kan med hjälp av en bild beskriva naturen i de fyra årstiderna som de ser ut där du bor. Du kan ge exempel på hur livet för en växt eller ett djur ser ut under ett år.
Du kan beskriva naturen i de fyra årstiderna utan bildstöd. Du kan ge exempel på hur livet för en växt och ett djur ser ut under ett år.
Du kan förklara varför det blir olika årstider. Du kan ge exempel hur en växt och ett djur anpassar sig till årstiderna.
Berätta om människokroppen och diskutera hälsofaktorer
Du kan ge några exempel på saker som är bra för kroppen.
Du kan berätta om flera olika saker som är bra eller dåligt för kroppen.
Du kan berätta om varför olika saker är bra eller dåligt för kroppen. Du kan berätta vad god hälsa är.
Samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt
Görs inte i åk 1
Görs inte i åk 1
Görs inte i åk 1
Beskriva och sortera föremål av olika material
Du kan sortera sopor i grupperna kompost, glas, papper och metall.
Du kan sortera och berätta vad allt i en hög har gemensamt. Du kan förklara ordet källsortering.
Du kan sortera flera olika förpackningar och du vet hur man tar reda på hur saker ska källsorteras.
Berätta om ljus och ljud, ge exempel på egenskaper hos vatten och luft
Du kan berätta om hur is, snö och vatten hänger ihop.
Samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
Du kan ge exempel på sagor som handlar om naturen.
Du kan ge exempel på hur sagor som handlar om naturen har använts för att förklara omvärlden.
Du kan ge exempel på hur man kan göra en natursaga för att lära människor något.
Utföra fältstudier och undersökningar
Du deltar i utflykter och du kan utifrån tydliga instruktioner berätta något om vad du sett.
Du deltar aktiv i utflykter och bidrar till att svara på de frågor som uppkommer.
Du deltar i fältstudier och har idéer på vilka undersökningar man skulle kunna göra.
Göra observationer, namnge, sortera och beskriva fenomen i naturen
Du ska kunna använda det du ser för att berätta vilken årstid det är.
Du kan jämföra det du ser i naturen med hur det såg ut tidigare.
Du kan göra en observation med fler detaljer och kan beskriva det du ser tydligt.
Du kan namnge några svenska djur och växter.
Du kan namnge flera svenska djur och växter.
Du kan namnge och beskriva flera svenska djur och växter.
Du kan sortera bilder på djur utifrån olika egenskaper.
Du kan sortera bilder på djur på flera olika sätt.
Du kan sortera bilder på djur på flera sätt och berätta vilka egenskaper du sorterat efter.
Visa och beskriva solen, månen och jorden rörelser
Behandlas i åk 2
Behandlas i åk 2
Behandlas i åk 2
Sortera föremål med olika egenskaper och separera lösningar och blandningar
Sortera föremål, se ovan (källsortering och djur)
Lösningar och blandningar behandlas i åk 3
Jämföra egna undersökningar med andras
Behandlas i åk 3
Dokumentera undersökningar
Du ritar av det vi undersöker utifrån tydliga instruktioner.
Du ritar och berättar självständigt det vi undersöker.
Du ritar och skriver/berättar med mer detaljer i din dokumentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: