Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Idrott och Hälsa åk3

Skapad 2016-03-03 14:42 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta i aktiviteter och anpassa rörelser
Eleven lyssnar till och praktiserar reglerna i lekarna utan att förbättra aktiviteten. Eleven kan växla roll och uppgift i lekarna.
Eleven lyssnar till och praktiserar reglerna i leken på ett sätt så att leken förbättras i förhållande till sig själv.
Eleven uppmuntrar sina kamrater. Eleven visar på fler förmågor att med sig själv som redskap kunna förbättra aktiviteterna både för sig själv och för andra.
Eleven varierar sina rörelser i förhållande till vad aktiviteten kräver. Eleven kan exempelvis lyfta sin egen kroppsvikt och klättra med hjälpmedel.
Eleven rör sig säkert och obehindrat i de olika aktiviteterna. Eleven kan exempelvis lyfta sin egen kroppsvikt och klättra självständigt.
Eleven rör sig på ett effektivt sätt i de olika aktiviteterna. Eleven kan exempelvis lyfta sin egen kroppsvikt och klättra på ett effektivt och energisparande sätt.
Anpassa rörelser till musik
Eleven provar alla övningar/lekar och hittar de flesta tempon och takter. Eleven försöker anpassa sig till takt och rytm i dansövningar.
Eleven deltar i alla övningar och hittar obehindrat olika tempon och takter. Eleven rör sig koordinerat i förhållande till lekarnas/dansernas regler, takt och rytm. Eleven anpassar även sina egna rörelser till takt och rytm i dansövningar.
Eleven har ett aktivt deltagande i alla övningar. Eleven kan växla tempon och takter på ett effektivt sätt. Eleven rör sig välkoordinerat i förhållande till lekarnas/dansernas regler, takt och rytm. Eleven kan enkelt anpassa sina egna rörelser till takt och rytm i dansövningar.
Simma
Behandlas i åk2
Behandlas i åk2
Behandlas i åk2
Samtala om fysisk aktivitet och resonera om hälsofaktorer
Eleven deltar i samtal om fysiska aktiviteter och hur de kan påverka hälsan. Eleven kan ge exempel på begrepp som är kopplade till kroppen och den egna hälsan. T.ex. kost, sömn, motion, styrka, kondition, rörlighet och smidighet. Eleven kan även beskriva hur olika aktiviteter/övningar kändes.
Eleven deltar i samtal om fysiska aktiviteter och hur de kan påverka hälsan. Eleven kan redogöra för olika begrepp som är kopplade till kroppen och den egna hälsan. T.ex. kost, sömn, motion, styrka, kondition, rörlighet och smidighet. Eleven kan även beskriva hur olika aktiviteter/övningar kändes.
Eleven deltar aktivt i samtal om fysiska aktiviteter och hur de kan påverka hälsan. Eleven bidrar med egna funderingar och resonemang samt ger flera förslag på hur kroppens välmående kan påverkas av aktiviteter och livsstil. Eleven kan berätta utifrån egna erfarenheter om vilka övningar/ aktiviteter som påverkar exempelvis kondition och styrka.
Genomföra aktiviteter utomhus
Eleven provar på aktiviteter såväl sommar som vinter. Eleven kan till viss del röra och anpassa sig till olika underlag och väderförhållanden.
Eleven deltar i aktiviteterna såväl sommar som vinter. Eleven kan både röra sig och anpassa sig väl till olika underlag och väderförhållanden.
Eleven deltar aktivt i de olika aktiviteterna såväl sommar som vinter. Eleven rör sig obehindrat och anpassar sig effektivt efter olika underlag och väderförhållanden.
Orientera sig i bekanta miljöer
Eleven förstår kartors uppbyggnad och funktion. Eleven kan med hjälp av andra hitta poster i idrottshallen och på skolgården.
Eleven förstår kartors uppbyggnad och funktion. Eleven är självständig och kan med säkerhet använda karta för att hitta poster i idrottshallen och på skolgården.
Eleven förstår enkelt kartors uppbyggnad/funktion och använder kartan på ett effektivt sätt för att hitta poster i idrottshallen och på skolgården.
Förebygga skador
Eleven kan beskriva hur man personligen kan göra för att undvika och förebygga skador i lekar, spel och idrotter.
Eleven beskriver och kan ge egna förslag till hur man personligen undviker och förebygger skador i lekar, spel och idrotter. Eleven resonerar och ser sambandet med en bra utrustning både ute och inne.
Eleven beskriver och kan ge egna förslag till hur man personligen undviker och förebygger skador i lekar, spel och idrotter. Eleven har underbyggda resonemang och kan förklara sambandet med en bra utrustning både ute och inne.
Hantera nödsituationer vid vatten
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: