Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 9 vt -16

Skapad 2016-03-03 15:57 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska

Rubrik 1

har ännu inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
skriftlig framställning
Uttrycksförmåga i projektet "The World around us"
Du skriver otydligt och din text är svår att förstå.
Du formulerar dig enkelt och relativt sammanhängande. Det förekommer ställen där din text är otydlig, men till stor del gör du dig förstådd.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har i någon mån anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du har viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig framställning
innehåll och omfång i projektet "The World around us"
Du kan inte eller har svårt att förmedla ett enkelt innehåll
Du förmedlar ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll.
Du förmedlar ett fylligt och utförligt innehåll.
skriftlig framställning
Innehåll, ordförråd och flyt i projektet "When I was born"
Du har svårt att förmedla ett enkelt innehåll och du har väldigt lite information.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande. Du använder ett relativt enkelt ordförråd. De olika uppgifterna i projektet är inte så detaljerade
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande. Du har ett ganska rikt innehåll där du har fördjupat vissa delar. Du använder ett ganska varierat ordförråd.
Du formulerar dig med flyt och sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad. Du har ett rikt och varierat ordförråd. Du utvecklar alla uppgifterna i projektet väl.
språklig korrekthet skriftligt
grammatik ,stavning. formuleringar
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen. Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord som påverkar förståelsen av texten.
Du använder en enkel grammatik. Du använder dig av formuleringar som kan störa förståelsen emellanåt. Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen. Du gör en del stavfel, men de påverkar inte förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: