Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika typer av texter

Skapad 2016-03-05 18:40 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Grundskola 7 Svenska

"Boken om mig" är ett arbete där du har beskrivit dig själv ur olika perspektiv. Vem du är, din familj och släkt, dina inre och yttre egenskaper, händelser du varit med om, fritidsintressen och många andra saker har du fått skriva om. Du har tränat att beskriva, förklara samt att berätta.

I ett samarbete med NO:n har du skrivit ett reportage om att tvätta förr och idag och i SO har du skrivit en faktatext om den forntida supermakt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Berättande, beskrivande och förklarande text. Att skriva en berättande, beskrivande och förklarande text - "Boken om mig". Du följer instruktionen och textens typiska kännetecken.
Du har inte följt instruktionen för "Boken om mig" och visar en viss osäkerhet när du ska skriva berättande, förklarande och beskrivande text.
Du kan skriva berättande, beskrivande och förklarande texter. med några av dess typiska kännetecken. Du följer instruktionen till största del.
Du kan skriva berättande, beskrivande och förklarande texter. med dess typiska kännetecken. Du följer instruktionen väl.
Du kan skriva berättande, beskrivande och förklarande texter. med dess typiska kännetecken. Du följer instruktionen mycket väl.
Ny aspekt
Reportage Att skriva ett reportage. Du följer instruktionen och reportagets olika typiska kännetecken.
Du har inte följt instruktionen för tvättstugereportag-et och visar en viss osäkerhet när du ska skriva denna typ av text.
Du kan skriva reportage med några av dess typiska kännetecken. Du följer instruktionen till största del.
Du kan skriva ett reportage. med dess typiska kännetecken. Du följer instruktionen väl
Du kan skriva ett reportage. med dess typiska kännetecken. Du följer instruktionen mycket väl.
Ny aspekt
Faktatext Att söka information från olika källor samt att sammanställa den till en faktatext. I dina text ska du använda dig av källhänvisningar.
Du behöver mycket hjälp för att sammanställa en faktatext. Du är till största del bunden av den källan du använder , välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan skriva en faktatext där visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information från en källa. När du sammanställer fakta är du mycket bunden till källan. Du har angivit källor.
Du kan skriva en faktatext där visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. När du sammanställer fakta är du till viss del bunden till källan. Du har angivit källor på ett korrekt sätt.
Du kan skriva en faktatext där visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information från flera olika typer av källor. När du sammanställer fakta formulerar du dig personligt och självständigt.
Ny aspekt
Ditt skrivna språk – hur du bygger meningar, din textbindning, vilka ordval du gör och vilken struktur du har och hur förståelig din text är. Aspekten gäller även berättarperspektiv och tempus.
Du behöver träna mer på att skriva korrekta meningar, eller försöka utöka ditt ordval och tänka på vilken struktur du ska använda. Din text är osammanhängan-de och svår att förstå. Du har svårt att hålla tid till en berättare och växlar tempus.
Du bygger meningar på ett enkelt sätt och meningsbyggnad-en fungerar i huvudsak. Textbindningen är enkel. Texten är i huvudsak sammanhängandeoch begriplig. Ditt ordval är enkelt. Det finns en viss osäkerhet när du väljer berättarperspektiv och/eller växlar mellan tempus.
Du bygger meningar på ett varierande och relativt väl fungerande sätt. Textbindningen är utvecklad. Texten är sammanhäng-ande och tydlig genom ex styckeindelning och vissa sambandsord. Du håller dig till största del till samma berättarperspektiv och tempus. Du använder dig av ett varierat ordval och ämnesrelaterade ord i faktatexten samt i reportaget.
Du bygger meningar på ett varierande, träffsäkert och välfungerande sätt. Textbindning är välutvecklad vilket gör att texten är sammanhängandeoch välstrukturerad. Du använder dig av ett träffande, varierat och specifikt ordval liksom berättarperspektiv samt tidsform. Du använder dig också av ämnesrelaterade ord på ett mycket välfungerande sätt.
Ny aspekt
Användning av skriv- och stavningsregler - hur du använder skiljetecken (punkt, komma- och frågetecken), om du skriver stor bokstav i början på egennamn och meningar samt om du särskriver eller inte.
Du behöver träna mer på stavnings-regler och/eller skiljetecknen (punkt, komma- och frågetecken.) samt när du ska särskriva eller inte. Du behöver också träna på när du ska skriva stor bokstav.
Du följer i huvudsak stavningsregler och/eller regler för skiljetecken. övriga skrivregler följer du också i huvudsak. Du använder dig av citattecken i dialoger på ett i övervägande riktigt sätt.
Du följer stavningsregler och regler för skiljetecken relativt väl. Detsamma gäller hur du följer övriga skrivregler. Du använder dig av citattecken på ett korrekt sätt.
Du följer stavningsregler och regler för skiljetecken väl. Detsamma gäller hur du följer övriga skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: