Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA vt-16 år 5 FAKTATEXT

Skapad 2016-03-07 11:19 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska

Att träna på att läsa, förstå och skriva faktatexter. Matrisen fylls i allt eftersom vi arbetat med de olika delarna under skolåret.

Faktatexter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du visar att du kan läsa faktatexter tyst och högt med flyt .
  • Sv  4-6
Du kan med flyt läsa faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa faktatexter för barn och ungdomar.Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du visar att du kan besvara olika läsförståelsefrågor, sammanfatta och kommentera innehållet i faktatexten.
  • Sv  4-6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter.Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Läsa och diskutera
Du visar att du är aktiv och diskuterar texterna i mindre grupper samt i helklass.
  • Sv  4-6
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva- innehåll
Du visar att du kan skriva en begriplig faktatext med en röd tråd. Du använder rubriker och underrubriker på rätt sätt.
  • Sv  4-6
Du kan skriva faktatexter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva faktatexter tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva faktatexter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du visar att du stavar rätt, använder punkt, kommatecken och utropstecken samt börjar varje mening med stor bokstav. Att du delar in texten i stycken.
  • Sv  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Sammanställa information
Du visar att du läser faktatexter och gör om texten till din egen när du skriver din egen faktatext.
  • Sv  4-6
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Använda och ge respons
Du kan läsa andras faktatexter och berättar för dem hur de kan förbättras samt tar åt dig den respons du själv får.
  • Sv  4-6
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: