Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagram och lägesmått

Skapad 2016-03-07 11:57 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 5

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Använda medelvärde och tolka diagram
Du använder information från några enklare uppgifter, med eller utan enklare diagram, för att beräkna medelvärde.
Du använder information från alla enklare uppgifter, med eller utan enklare diagram, för att beräkna medelvärde.
Du använder information från alla uppgifter, med eller utan diagram, för att beräkna medelvärde.
Beräkna medelvärde, median och typvärde
Du känner till begreppen medelvärde, median och typvärde samt beräknar några enklare uppgifter med medelvärde, median och typvärde.
Du kan ge exempel på vad begreppen medelvärde, median och typvärde är samt beräknar alla enklare uppgifter med medelvärde, median och typvärde.
Du kan förklara vad begreppen medelvärde, median och typvärde är samt beräknar alla uppgifter med medelvärde, median och typvärde.
Använda och skapa frekvenstabeller och diagram
Du kan hitta den information du behöver i några enklare frekevenstabeller och enklare diagram samt göra frekvenstabeller och diagram så de blir begripliga.
Du kan hitta den information du behöver i alla enklare frekevenstabeller och enklare diagram samt göra frekvenstabeller och diagram så de blir tydliga.
Du kan hitta den information du behöver i alla frekevenstabeller och diagram samt göra frekvenstabeller och diagram så de blir tydliga och så skalan är genomtänkt till diagrammen.
Använda metoder vid problemlösning med lägesmått och diagram
Du löser något enklare matematiskt problem med medelvärde, typvärde och median och använder metoder som passar ganska bra.
Du löser alla enklare matematiska problem med medelvärde, typvärde och median och använder metoder som passar bra.
Du löser alla matematiska problem med medelvärde, typvärde och median och använder metoder som passar mycket bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: