Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges demografi

Skapad 2016-03-07 14:52 i Österbyskolan Östhammar
Ett arbetsområde kring Sveriges befolkning
Grundskola 7

Känna till och kunna resonera om sociala, kulturella och ekonomiska konsekvenser av Sveriges befolkning; dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning.

  • Sh  7-9   Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
Du behöver träna lite mer
Grundläggande kunskaper. Enkelt resonemang.
Goda kunskaper. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Mycket goda kunskaper. Välutvecklade och nyanserade resonemang.

Känna till Sveriges nationella minoriteter och samernas särställning som urfolk. Kunna resonera kring varfär vi har nationella minoriteter.

  • Sh  7-9   De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
Du behöver träna lite mer
Grundläggande kunskaper. Enkelt resonemang.
Goda kunskaper. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Mycket goda kunskaper. Välutvecklade och nyanserade resonemang.

Känna till immigration förr och nu till Sverige. Kunna resonera och argumetnera kring segregation och integration.

  • Sh  7-9   Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
Du behöver träna lite mer
Grundläggande kunskaper. Enkelt resonemang.
Goda kunskaper. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Mycket goda kunskaper. Välutvecklade och nyanserade resonemang.
Ny aspekt

Kunna använda källor och begrepp på rätt sätt. Kunna analysera och dra slutsatser utifrån kartor och tabeller.

Du behöver träna lite mer
Grundläggande kunskaper. Enkelt resonemang.
Goda kunskaper. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Mycket goda kunskaper. Välutvecklade och nyanserade resonemang.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: