Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, Procent & Sannolikhet 03C vt-16

Skapad 2016-03-07 16:12 i Furulunds skola Partille
Grundskola 6 – 9 Matematik

Vi har arbetat med förståelse kring bråkbegreppet samt hur man kan koppla det till procent. Eleverna har fått illustrerar olika typer av bråk och procent. Räknemetoder för att räkna med bråk på olika sätt samt även procent har vi gått igenom tillsammans och tränat på. Dessa har sedan använts när vi arbetade med sannolikhet.
Eleverna har arbetat en hel del på egen hand på området men vi har även haft mycket uppgifter gemensamt där vi har delgett varandra lösningsförslag samt övat vår förmåga att resonera och kommunicera matematiken.

>
>>
>>>
>>>>
Begrepp
Hur väl eleven visar kunskap kring relevanta begrepp och ser samband mellan dem. Ex förstår begreppen bråkform och procentform och kan göra omvandlingar men även att kunna visa tal i bråkform och procentform med figurer och siffror.
Jag kan besvara enkla frågor om matematiska begrepp korrekt
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Räknemetoder
Hur eleven löser sina uppgifter, val av metod och kvalité på metoden som valts. Ex.räkna med bråk och procent på olika sätt
Jag har grundläggande kunskaper i enkel sifferräkning med olika metoder
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur väl eleven löser uppgifter där inte lösningsmetoden är angiven. Ex. lösa uppgifter i flera steg och använda sig av metoder som är lämpliga
Jag kan lösa enkla problem på ett godtagbart sätt
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget
Resonemang
Hur väl eleven dra slutsatser av, analyserar och reflekterar över sina resultat. Ex. kunna resonera kring olika lösningar samt förklara och motivera likheter/skillnader
Jag kan identifiera och skilja mellan korrekta och felaktiga resonemang
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Kommunikation
Hur väl eleven redovisar sina tankegångar och uträkningar, såväl skriftligt som muntligt. Ex. hur lätt det är att följa uträkningarna och om det finns enheter med som gör det tydligt.
Jag kan förklara vad jag menar med egna ord på ett begripligt sätt
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: