Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntida supermakter

Skapad 2016-03-08 13:47 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Grundskola 7 Historia
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Dina faktakunskaper om de forntida stormakterna. När de inträffar i tid, om viktiga händelser, om levnadsvillkor och om betydelsefulla och gestalter.
Du visar stor osäkerhet när det gäller faktakunskaper om antiken. Det gäller om tid, händelser och gestalter.
Du har grundläggande faktakunskaper om din valda forntida supermakt. Det gäller tid, viktiga händelser, levnadsvillkor samt betydelsefulla personer och/eller gestalter.
Du har goda faktakunskaper om din valda forntida supermakt. Det gäller tid, viktiga händelser, levnadsvillkor samt betydelsefulla personer och gestalter.
Du har mycket goda faktakunskaper om din valda forntida supermakt. Det gäller tid, viktiga händelser, levnadsvillkor samt betydelsefulla och personer och gestalter.
Ny aspekt
Din förmåga att utveckla och resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, samt människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har inte utvecklat dina kunskaper med att motivera eller resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, samt människors levnadsvillkor och handlingar.
Du utvecklar och resonerar om orsakar till och konsekvenser av samhällsförändringar, samt människors levnadsvillkor och handlingar på ett enkelt och till viss del underbyggt sätt.
Du utvecklar och resonerar om orsakar till och konsekvenser av samhällsförändringar, samt människors levnadsvillkor och handlingar på relativt väl underbyggt sätt.
Du utvecklar och resonerar om orsakar till och konsekvenser av samhällsförändringar, samt människors levnadsvillkor och handlingar på ett välutvecklade och väl underbyggt sätt.
Ny aspekt
Hur du kan koppla historien till nutid. Hur har de forna supermakterna påverkat vår tid?
Du behöver träna mer på att koppla historien till nutid genom motivera och resonera.
Du kan på ett enkelt och till viss del motiverande sätt resonera om hur de forntida supermakterna på olika sätt påverkat nutiden.
Du kan på ett utvecklande och till viss del motiverande sätt resonera om hur de forntida supermakterna på olika sätt påverkat nutiden.
Du kan på ett välutvecklande och väl motiverande sätt resonera om hur de forntida supermakterna på olika sätt påverkat nutiden.
Ny aspekt
Hur du använder dig av historiska begrepp
Du använder dig sällan av historiska begrepp eller visar osäkerhet när det gäller betydelsen.
Du använder dig av historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder dig av historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du använder dig av historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: