Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital kompetens (fd MIK-matris)

Skapad 2016-03-08 15:28 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Apel- och Vårfruskolan matris i digital kompetens
Grundskola 1 – 6 Matematik Teknik

Ansvarig att matrisen fylls i ligger på klassläraren. Stöd kan med fördel tas av IKT-gruppen samt från Idébanken.

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5-6
Skrivande
Diggis - skriva, formge och publicera digitala böcker.
Diggis - Skriva, formge och publicera digitala böcker.
Diggis - Skriva, formge och publicera digitala böcker.
Diggis - Skriva, formge och publicera digitala böcker.
ASL
ASM
ASM
Producera skolarbeten i ett ordbehandlingsprogram med bilder och redigera text.
Producera skolarbeten i ett ordbehandlingsprogram med bilder och redigera text.
Surfa lugnt
Vad är Internet? Google, Youtube Spel och in-app-purchase
Det som inte kan sägas ansikte mot ansikte inte heller kan sägas på Internet. Vad händer med personlig information/bilder jag lägger ut?
Det som inte kan sägas ansikte mot ansikte inte heller kan sägas på Internet. Vad händer med personlig information/bilder jag lägger ut?
Det som inte kan sägas ansikte mot ansikte inte heller kan sägas på Internet. Vad händer med personlig information/bilder jag lägger ut?
Vara medveten om etik, säkerhet och lagar på Internet.
Hantera kontakter på Internet på ett säkert sätt.
Hantera kontakter på Internet på ett säkert sätt.
Hantera kontakter på Internet på ett säkert sätt.
Hantera kontakter på Internet på ett säkert sätt.
Hantera kontakter på Internet på ett säkert sätt.
Upphovsrätt
Att "ta text och bild från nätet". Vikten av att ange källa.
Verk som får lov att användas. Creative Commons-licenser, att söka via CC search. Att ange bildkälla och Creative Commons-licens
Verk som får lov att användas. Creative Commons-licenser, att söka via CC search. Att ange bildkälla och Creative Commons-licens
Verk som får lov att användas. Creative Commons-licenser, att söka via CC search. Att ange bildkälla och Creative Commons-licens
Källkritik
Känna till att allt på Internet inte är sant.
Begrepp som källa, information, avsändare.
Hur texters avsändare påverkar innehållet. Att värdera källor och information
Att urskilja budskap, avsändare, syfte och tillförlitlighet i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Att resonera om källors användbarhet (kunskapskrav åk 6). Att ange källa.
Att urskilja budskap, avsändare, syfte och tillförlitlighet i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Att resonera om källors användbarhet (kunskapskrav åk 6). Att ange källa.
Infosök, sökstrategier
Informations-sökning och enkla sökstrategier i böcker och på Internet. Hitta i biblioteket. Skolans bibliotekskatalog.
Informations-sökning och enkla sökstrategier i böcker och på Internet. Hitta i biblioteket. Skolans bibliotekskatalog.
Fler sökvägar, t.ex. NE, Wikipedia, länksamlingen LUSKA, Google och dess finesser.
Fler sökvägar, t.ex. NE, Wikipedia, länksamlingen LUSKA, Google och dess finesser.
Fler sökvägar, t.ex. NE, Wikipedia, länksamlingen LUSKA, Google och dess finesser.
Programmering
Ma/Tk
Använda programmering för att lösa problem och öva att följa entydiga och stegvisa instruktioner. Använda programmering för att styra föremål.
Använda programmering för att lösa problem och öva att följa entydiga och stegvisa instruktioner. Använda programmering för att styra föremål.
Skapa, beskriva och följa instruktioner och lösa problem med hjälp av programmering. Använda programmering för att styra föremål.
Skapa, beskriva och följa instruktioner och lösa problem med hjälp av programmering. Använda programmering för att styra föremål.
Använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner. Förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.
Verktyg
Prova på att använda kalkylator.
Använda enkla bild, film- och ljudbehandlingsprogram.
Skapa presentationer i t.ex Keynote, Powerpoint.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: