Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassning av rörelser vid sammansatta grundmotoriska övningar med redskap

Skapad 2016-03-09 10:23 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Bedömning av anpassning av rörelser och rörelsemönster vid sammansatta grundmotoriska övningar med redskap.
Grundskola 4 – 6

I årskurserna 4–6 ska rörelseförmågan vidareutvecklas till sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Här ligger en tydligare betoning på elevernas förmåga att utföra sina rörelser med olika grad av säkerhet och precision, både indi­viduellt och med anpassning till andra elever. Att få uppleva rörelseglädje är givet­vis fortfarande viktigt, liksom att eleverna successivt utmanas att tänja sina gränser.

Rörelsemönster (Om rörelser och rörelseövergångar är ekonomiskt utförda och hur avvägda kraftinsatserna är).

Eleven har ännu inte uppnått lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Rörelsemönster
Du har ännu inte uppnått lägsta kunskaps-krav.
Dina rörelser i utförs till viss del ekonomiskt med delvis avvägd kraftinsats. Det vill säga: Du anpassar dina rörelser ganska bra till de aktiviteter vi gör: Du rör dig med ganska bra rytm och balans. Du rör dig med långsamma och lite stela rörelser och har svårt med rörelseövergångar. Du är mindre beslutsam och kan behöva flera försök för att utföra en rörelse. Du rör dig mindre ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med delvis avvägd kraftinsats.
Du har klarat alla kriterier för nivå 1 men når ännu inte riktigt upp till kriterierna för nivå 3.
Dina rörelser utförs till övervägande del ekonomiskt med avvägd kraftinsats. Det vill säga: Du anpassar dina rörelser bra till de aktiviteter vi gör: Du rör dig med bra rytm och balans. Du rör dig med vana och bestämda rörelser med säkra rörelseövergångar. Du rör dig utan tvekan och rörelsen kan upprepas med likartat resultat. Du rör dig till övervägande del ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med avvägd kraftinsats
Du har klarat alla kriterier för nivå 3 men når ännu inte riktigt upp till kriterierna för nivå 5.
Dina rörelser utförs ekonomiskt med väl avvägd kraftinsats. Det vill säga: Du anpassar dina rörelser mycket bra till de aktiviteter vi gör: Du kan utmana dina motoriska färdigheter. Du rör dig med mycket bra rytm, precision och balans. Du rör dig med god vana och säkra avspända konsekventa rörelser med flyt och säkerhet i rörelseövergångar. Du gör rörelsen målmedvetet utan tvekan och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat. Du rör dig ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med väl avvägd kraftinsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: