Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Reportage 7-9

Skapad 2016-03-09 16:50 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

Reportaget går på djupet för att skildra något intressant, till exempel en person, en plats eller ett fenomen. Det innehåller bakgrundsfakta, intervjuer, person- och miljöbeskrivningar. Du har fått i uppdrag att skriva ett reportage från din praktikplats.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den. Dina tankegångar framgår. Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex. av personer och miljöer. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den. Dina tankegångar framgår tydligt. Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den. Dina tankegångar framgår tydligt. Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning - t.ex. är det lätt att följa med då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Texten har en struktur som passar ett reportage t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelat.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning - t.ex. är det lätt att följa med då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage t.ex med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever. Meningsbyggnaden är relativt väl vandrande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäker och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl vandrande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: