Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omdömesmatris Eriksskolan Svenska

Skapad 2016-03-10 07:27 i Eriksskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3

Läsa och skriva åk 1

Läsa ord, meningar och enkla småböcker
Namnge alla bokstäverna och veta hur de låter
Läsförståelse för relevant text.
Skriva alla bokstäver rätt, både stora och små
Skriva av meningar korrekt
Hitta på egen enkel text

Tala, lyssna och samtala åk 1

Berätta om enkla vardagliga händelser och föremål
Visa hänsyn och lyssna när en kamrat talar
Våga säga en åsikt
Ta enkla muntliga instruktioner i fler led

Läsa och skriva åk 2

Läsa okända elevnära texter, skönlitterära och fakta
Läsa en elevnära text högt för kamrater
Läsa en text och skriva ner en kort sammafattning samt berätta muntligt för kamrater
Läsa med flyt
Läser med betoning och inlevelse samt gör paus vid punkt och komma
Träna lästrategier
Skriva en egen berättande text med början, handling och ett avslut som knyter ihop berättelsen.
Tydlig handstil
Stava högfrekventa elevnära ord
Använder sig av stor bokstav och punkt i fritt skrivande
Tydlig handstil
Kan kombinera text och bild

Tala, lyssna och samtala åk 2

Berätta om egna upplevelser sammanhängande så att andra förstår
Ta en instruktion i flera led
Framföra egna åsikter och ta till sig andras
Ställa relevanta frågor till ämnet

Berättande texter och sakprosatexter åk 2

Få tillfällen att läsa för lust och glädje
Möta och få behandla olika typer av texter.
Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter samt texter från olika tider och skilda delar av världen, Sagor sägner, folksagor och fabler.
Olika författare HC Andersson, Astrid Lindgren och Elsa Beskow
Reflektera över hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning
Ta del av beskrivande och förklarande texter samt instruerande texter.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud ex film

Språkbruk åk 2

Ord och begrepp som är nödvändiga oavsett om man läser, skriver, talar eller lyssnar
Tankekartor och stödord
En eller två konsonanter
Ordklasserna, substantiv, adjektiv och verb
Ljudstridig stavning ng, tj, j och sj

Informationssökning och källkritik åk 2

Söka information i böcker och tidskrifter samt på webbsidor för barn
Få förståelse för att det finns en avsändare bakom varje text

Läsa och skriva åk 3

Läsa okända elevnära texter med bra fly, betoning, pauser och inlevelse.
Läsa okända elevnära texter högt för kamrater.
Läsa texter och skriva ner en sammafattning samt berätta muntligt för kamrater.
Träna lästrategier för att förstå och tolka olika texter.
Skriva egna texter med inledning, händelseförlopp och avslutning samt med litterära personbeskrivningar.
Kombinera egen text till bilder.
Träna på skrivstrategier för olika typer av texter.
Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.(dubbelteckning, m-ljudet, n-ljudet)
• Arbeta med ljudstridig stavning ng, tj, j och sj • Alfabetisk ordning, kunna leta i ordböcker och uppslagsverk • Använder sig av rätt skiljetecken: punkt, frågetecken, kommatecken, talstreck och/eller anföringstecken. • Skriva med tydlig handstil (skrivstil om du vill) samt på dator.
Alfabetisk ordning, kunna leta i ordböcker och uppslagsverk
Ny aspekt
• Använder sig av rätt skiljetecken: punkt, frågetecken, kommatecken, talstreck och/eller anföringstecken. • Skriva med tydlig handstil (skrivstil om du vill) samt på dator.
Skriva med tydlig handstil (skrivstil om du vill) samt på dator.
Ge och ta emot enkel respons av texter

Tala, lyssna och samtala åk 3

Lyssna mer lyhört för att kunna vara med och föra samtal och diskussioner framåt.
Framföra egna åsikter och ta till sig andras samt ställa relevanta frågor till ämnet.
Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer genom att tänka på syftet, ex roa eller lära ut.
Ta instruktion i flera led .
Träna på hur, ex bilder/sak kan stödja en presentation av en text

Berättande texter och sakprosatexter åk 3

Få tillfällen att läsa för lust och glädje
Få möta och arbeta med olika typer av texter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter samt texter från olika tider och skilda delar av världen.
Få ta del av beskrivande och förklarande texter samt instruerande texter
Vilket syfte har den aktuella texten?
Få möta några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer från Sverige, Norden och övriga delar av världen.
Utveckla förmågan att kommunicera i tal och skrift genom att planera och förbereda muntliga framställningar.
Kombinera egna texter ord, bild och ljud ex Power Point och/eller rörliga bilder och ljud

Språkbruk åk 3

Öka förrådet av ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Skilja på tal- och skriftspråk.
Träna på språkliga strategier för att minnas och lära
Tankekartor, bilder och stödord för att minnas, förstå och lära .
Förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenserför andra

Informationssökning och källkritik åk 3

Söka information i böcker, tidskrifter och uppslagsböcker/databaser samt webbsidor för barn.
Träna på att vara källkritisk
Få förståelse för att det finns en avsändare bakom varje text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: