Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1-3

Skapad 2016-03-10 12:48 i Hökåsenskolan Västerås Stad
Lokal kursplan i Svenska åk 1-3 på Hökåsenskolan, Västerås
Grundskola 1 – 3 Svenska

Läsa

känna igen några ord och namn
kunna ljuda samman
ha knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet
kunna alla bokstävernas namn och ljud
kunna läsa ljudenligt stavade ord med konsonantmöten och ändelser
kunna läsa med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning
kunna läsa ljudstridigt stavade ord
kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt
kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt
kunna läsa en elevnära faktatext och kunna beskriva och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt
kunna läsa och följa en elevnära instruktion
kunna läsa flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar

Skriva

kunna skriva sitt namn och kopiera bokstäver och ord
kunna skriva för att uttrycka sig eller minnas (upptäckarskrivning)
kunna skriva ord eller kortare text
kunna forma samtliga bokstäver på ett funktionellt sätt och skriva läsligt för hand
kunna skriva en mening med stor bokstav och punkt med mellanrum mellan orden, samt blandar inte stora och små bokstäver
kunna skriva en berättande text med tydlig handling
kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och som är vanligt förekommande i elevnära texter
kunna skriva enkla och elevnära faktatexter med egna ord och ett tydligt innehåll
kunna skriva enkla och elevnära instruktioner så innehållet blir tydligt
kunna dela in sin text i meningar, använda stor bokstav i bekanta egennamn och kunna använda frågetecken

Tala och samtala

kunna lyssna i en grupp
kunna/våga berätta något självupplevt i en grupp
kunna återberätta en elevnära text med stöd av ex bilder
kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår
kunna ta emot enkla muntliga instruktioner
kunna ge enkla muntliga instruktioner
kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: