Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilhelm Moberg

Skapad 2016-03-10 13:58 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Matris till arbetsområdet Vilhelm Moberg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Detta är en matris till arbetsområdet Vilhelm Moberg.
I bedömningen ingår dels din arbetsinsats under lektionstid (samtal, diskussioner och skrivuppgift) och provet.
Vi har valt att skriva ut vilket område de olika provfrågorna hör till, men du har naturligtvis fått fler tillfällen att visa kunskaperna på. Matrisen gäller hela arbetsområdet.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Fakta
(På provet testas detta i fråga 1 + 2)
Du kan berätta om Vilhelm Moberg liv och om några berättelser han har skrivit.
Tolka & resonera om budskap
(På provet testas detta i fråga 4)
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i Mobergs verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i Mobergs verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk av Moberg.
Verket & upphovsmannen
(På provet testas detta i fråga 3 + 5 + 6)
Du för enkla resonemang om verket med kopplingar till Moberg, hans eget liv, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Du för utvecklade resonemang om verket med kopplingar till Moberg , hans eget liv, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till Moberg, hans eget liv, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Skriva texter
Du har skrivit en uppgift i brevform kopplat till texten "Kamp i snöstormen". Du har då visat att du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en uppgift i brevform kopplat till texten "Kamp i snöstormen". Du har då visat att du kan skriva en tidningstext relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en uppgift i brevform kopplat till texten "Kamp i snöstormen". Du har då visat att du kan skriva en tidningstext med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Samtala & diskutera
Du har varit med och samtalat och diskuterat texter som hör till arbetsområdet. Du har ställt frågor och framfört åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du har varit med och samtalat och diskuterat texter som hör till arbetsområdet. Du har ställt frågor och framfört åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du har varit med och samtalat och diskuterat texter som hör till arbetsområdet. Du har ställt frågor och framfört åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: