Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönekriterier Skolområde Tuna 2015/2016

Skapad 2016-03-10 15:20 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Medarbetarsamtal

Yrkesskicklighet/pedagogiskt arbete

Huvudsak, till viss del
utvecklat, relativt väl
väl utvecklad
Medarbetaren är mycket väl förtrogen med och arbetar utifrån gällande läroplan och andra stydokument
Medarbetaren är till viss del förtrogen med och arbetar utifrån gällande läroplan och andra styrdokument
Medarbetaren är relativt väl förtrogen med och arbetar utifrån gällande läroplan och andra styrdokument
Medarbetaren är mycket väl förtrogen med och arbetar utifrån gällande läroplan och andra styrdokument

Individuella faktorer

Huvudsak, till viss del
utvecklat, relativt väl
väl utvecklad
Förmåga att avläsa progression
Förmåga att till viss del avläsa progression
Förmåga att relativt väl avläsa progression
Väl utvecklad förmåga att avläsa progression
Förmåga att reflektera och anpassa undervisningen efter elevens förståelse.
Förmåga att till viss del reflektera och anpassa undervisningen efter elevens förståelse
Förmåga att relativt väl reflektera och anpassa undervisningen efter elevens förståelse
Väl utvecklad förmåga att reflektera och anpassa undervisningen efter elevens förståelse
Förmåga att leda elevernas förståelse av deras eget lärande.
Förmåga att till viss del leda elevernas förståelse av deras eget lärande
Förmåga att relativt väl leda elevernas förståelse av deras eget lärande
Väl utvecklad förmåga att leda elevernas förståelse av deras eget lärande
Förmåga att återkoppla till eleverna
Förmåga att till viss del återkoppla till eleverna
Förmåga att relativt väl återkoppla till eleverna
Väl utvecklad förmåga att återkoppla till eleverna

Gemensamt pedagogiskt arbete

Huvudsak, till viss del
utvecklat, relativt väl
väl utvecklad
Medarbetaren arbetar utifrån områdets strategier
Medarbetaren arbetar till viss del utifrån områdets strategier
Medarbetaren arbetar relativt väl utifrån områdets strategier
Medarbetaren arbetar väl utvecklat utifrån områdets strategier

BFL/BFFL

Huvudsak, till viss del
utvecklat, relativt väl
väl utvecklad
Medarbetaren är aktiv i arbetet med enhetens systematiska kvalitetsarbete
Medarbetaren är till viss del aktiv i arbetet med enhetens systematiska kvalitetsarbete
Medarbetaren är relativt aktiv i arbetet med enhetens systematiska kvalitetsarbete
Medarbetaren har ett väl utvecklat arbete med enhetens systematiska kvalitetsarbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: