Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation av Australien-projektet i engelska

Skapad 2016-03-10 20:46 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Matrisen är baserad på InfoMentors material Heja. Det är kunskapskraven från LGR-11 som är skrivna med ett språk som är lättare att förstå. Eleverna arbetar mot dessa mål under hela skoltiden, för att få betyg E måste kunskapskraven vara uppfyllda i slutet år 6. I den här matrisen är endast delarna för Tala och Informationshantering utplockade eftersom det är de som är aktuella för elevernas presentation av sitt projekt.
Grundskola 6 Engelska
På väg mot E
E
C
A
Tala
Du kan beskriva oh kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga framställningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga framställningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga framställningar.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra några förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir och blir förstådd när du pratar.
Informationshantering
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: