Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A Famous Person

Skapad 2016-03-10 22:09 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
A Famous Person Läsa om en valfri berömd person, sammanställa fakta från olika källor, göra en poster där bild och text samspelar och muntligt redovisa sin berömda person.
Grundskola 6 Engelska

A Famous Person Du kommer att arbeta med en valfri berömd person. Arbetet ska presenteras som en poster där bild och text samspelar.
Du kommer att få möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga. Du tränar dig att läsa och förstå engelsk text, att välja ut fakta och formulera en egen text om en berömd person. När du presenterar ditt arbete och lyssnar på/ kommenterar kamraternas redovisningar har du möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.

Läsa Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Skriva Formulera en sammanhängande text

Tala Presentera sin berömda person för kamraterna

Lyssna Lyssna på kamraternas redovisningar

E
C
A
  • En
  • En  4-6
Du kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.
Du kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.
.
  • En
  • En  4-6
I skriftlig framställning kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställning kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  • En
  • En  4-6
  • En  4-6
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: