Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK. KRAFTER (år 7)

Skapad 2016-03-13 07:56 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av fysikprovet. Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna "Grundläggande", "God" och "Mycket god" till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 6 – 9 Fysik

Begrepp: Tyngd, tyndglöshet

Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 1
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 3
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 9
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 15
Har grundläggande kunskaper.
.
Uppgift 27
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa och språket är acceptabelt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig med relevant språk och termino-logi.

Begrepp: Massa/tyngd

Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 16
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa och språket är acceptabelt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig med relevant språk och termino-logi.
Uppgift 17
Har grundläggande kunskaper och kan kommunicera det.

Begrepp: Tyngdkraft, gravitation

Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 2
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 4
Har grundläggande kunskaper.

Begrepp: Krafter

Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 5
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 6
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 20a
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig.
Uppgift 20b
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa .
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig.

Begrepp: Friktion

Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 7
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 8
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 13
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 14
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 18
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa .
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig.
Uppgift 24
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa .
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig.

Rubrik: Tyngdpunkt

Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 10
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 22
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa .
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig.
Uppgift 23
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa .
Uppgift 25
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa .
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig.

Begrepp: Stödyta

Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 11
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 19
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa .
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig.
Uppgift 23
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa .
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig.

Begrepp: Vridmoment

Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 21
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa .
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig.ger ett korrekt svar.
Uppgift 25
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa .
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig.
Uppgift 26
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Redovisningen är lätt att följa .
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. Redovisningen är välstruktuerad och tydlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: