Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen

Skapad 2016-03-14 10:43 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Historia
På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämneskunskaper
Eleven har kunskaper om orsaker till och konsekvenser av första och andra världskriget, Förintelsen samt om hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i som är.
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Samband
Eleven beskriver samband mellan olika tidsperioder som är
Sambanden är ofullständiga
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
Resonemang
Eleven för resonemang kring orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen som är
Resonemang saknas eller är inte underbyggda
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl underbyggda
Välutvecklade och väl underbyggda
Begrepp
Eleven använder historiska begrepp på ett
Inte alls eller på ett inte fungerande sätt.
I huvudsak fungerande sätt.
Relativt väl fungerande sätt.
Väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: