Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnostiskt test; franska

Skapad 2016-03-14 14:24 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

I matrisen ser du på vilken nivå du befinner dig och hur du kan utvecklas.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hörförståelse
Du förstår inget eller mycket lite av det du hör och kan därför inte redogöra för eller återberätta det du hört.
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga eller huvuddragen av det du hört.
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du hört.
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet detaljer av det du hört.
Läsförståelse
Du förstår ofta inte vad du läser och kan därmed inte redogöra eller återberätta det du läst.
Du förstår huvuddragen av det du läst.
Du förstår huvuddragen och uppfattar även en del detaljer av det du läst.
Du förstår helheten samt uppfattar flertalet detaljer av det du läst.
Muntlig uttrycksförmåga
Du har svårt att prata franska då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du kommer inte ihåg orden och kan inte formulera dig i en mening.
Du pratar på ett enkelt sätt och kan uttrycka dig med både fraser och meningar då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Även om det du säger inte är helt korrekt kan de som lyssnar ändå uppfatta vad du pratar om.
Du pratar på ett enkelt, men ganska tydligt, sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du talar till viss del med sammanhang. För den du talar med är det i de flesta fall tydligt vad du säger.
Du pratar på ett enkelt men tydligt sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du kan binda ihop dina meningar och därmed prata ganska sammanhängande.
Muntlig interaktion (t.ex. i dialoger)
Du har svårt för att prata med någon annan på franska. Du kan inte formulera dig och du förstår inte den som du pratar med.
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Den du talar med förstår dig i de allra flesta fall.
Du uttrycker dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar. Den du pratar med förstår dig.
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Det du säger är till viss del anpassat efter situationen och mottagaren. Den du pratar med förstår dig tydligt.
Skriftlig förmåga
Du har svårt för att skriva en mening på franska. Du kommer inte ihåg orden och kan inte formulera dig i en mening. De många grammatiska felen gör det svårt för läsaren att förstå din text.
Du skriver enkla meningar och kan också använda vissa fraser. Dina texter går att förstå även om de innehåller en del grammatiska fel.
Du skriver enkla men tydliga meningar som innehåller färre grammatiska fel som stör läsarens förståelse av texten. Texten är i de flesta fall tydlig och har ett visst sammanhang.
Du skriver enkla och tydliga meningar som kan innehålla några grammatiska fel, men dessa inte stör läsarens förståelse av texten så mycket. Texten är i de flesta fall tydlig och har ett sammanhang då du visar att du kan uttrycka dig även i längre, sammanhängande meningar.
Språkliga strategier
Du förlitar dig på det du kan och använder aldrig eller mycket sällan ordbok, bokens gloslista eller dina anteckningar. Du fastnar då du inte kan ett ord och använder inte lösningar på problemet så som att använda en synonym, omformulera dig etc.
Du använder någon strategi i ditt arbete, t.ex. ordbok när du läser och skriver, anteckningar, omformuleringar etc.
Du använder några olika strategier när du läser, lyssnar, skriver och interagerar med någon annan. Med hjälp av strategierna förbättrar du din prestation något.
Du använder flera olika strategier när du läser, lyssnar, skriver och interagerar med någon annan. Med hjälp av strategierna förbättrar du din prestation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: