Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 4-6

Skapad 2016-03-14 14:31 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 5 Engelska

Rubrik 1

Eleven har ännu inte nått upp till kunskapskravet.
Förstå
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i enkel talad engelska. I vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkel talad engelska. I vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska. I vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan i enkel form redogöra för, kommentera innehållet samt på ett godtagbart sätt agera efter budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt på ett tillfredställande sätt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan översiktligt redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med viss relevans använda sig av enklare texter och talat språk från olika medier.
Eleven kan på ett relevant sätt använda sig av texter och talat språk från olika medier.
Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av texter och talat språk från olika medier.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket och i texter.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av några strategier för att förstå innehållet i talat språk och i texter.
Eleven kan använda sig av strategier för att förstå innehållet i talat språk och i texter.
Tala
Eleven kan muntligt formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan muntligt formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan muntligt formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande anpassat till syfte, mottagare och situation..
Eleven kan välja någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika stategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Skriva
Eleven kan skriftligt formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
Eleven kan skriftligt formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan skriftligt formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven kan bearbeta och gör enkla och tydliga förbättringar av egna framställningar.
Kommunikation
Eleven kan i enkel form jämföra företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kan i enkel form jämföra företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kan översiktligt kommentera och jämföra företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: