Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma matris åk 7

Skapad 2016-03-15 08:08 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 7 – 9 Matematik
Ej bedömt
_ F _
_ E _
_ C _
_ A _
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: