Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Kroppen skolår 4-6

Skapad 2016-03-15 14:54 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Biologi

Eleven ska...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och människokroppen.
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.
kunna skriva egna texter om människokroppen.
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord.
Beskriver och förklarar med ett naturvetenskapligt språk, ibland blandat med egna ord.
Beskriver och förklarar utförligt och detaljerat på ett tydligt sätt med ett lämpligt naturvetenskapligt språk.
Använder väl kända ord och begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Använder kända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp, modeller och teorier på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
kunna föra resonemang om hälsa och pubertet och kunna relatera till några samband i människokroppen.
Behöver stöd för att beskriva olika händelser samt förklara orsaker till varför de inträffade. Behöver stöd för att se sambandet mellan olika delar.
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt enstaka tydliga händelser och konsekvenser. Förklarar samband genom att t ex beskriva enstaka orsaker till händelser.
Beskriver och förklarar tydligt händelser och konsekvenser. Förklarar samband på ett tydligt sätt genom att ge exempel på orsaker och konsekvenser.
ha grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.
Eleven ska kunna - organets namn. - beskriva hur organet ser ut/sätt ut organets olika delar. - organets placering i kroppen. - organets uppgift/uppgifter. - om organet samverkar med andra organ i ett system, t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet. - beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg är i kroppen samt hjärnan och nervsystemet fungerar.
  • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Har goda kunskaper om människan organssystem.
Har mycket goda kunskaper om människan organssystem.
Eleven ska kunna ge exempel på och beskriva vad som händer med flickors respetive pojkars kroppar under puberteten.
  • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper om puberteten.
Har goda kunskaper om puberteten.
Har mycket goda kunskaper om puberteten.
kunna genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Behöver stöd av lärare för att genomföra undersökningar.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver visst stöd av lärare eller kamrat.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt. Genomför undersökningen systematiskt och noggrant.
kunna använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert sätt.
Använder utrustning på ett korrekt och säkert sätt.
kunna göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Behöver stöd för att dokumentera i text och/eller bild, t ex enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra t ex enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar genom att göra t ex utvecklade laborationsrapporter med text och bild.
kunna jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Behöver stöd för att kunna jämföra resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Kan med visst stöd jämföra resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de beror på.
Kan sjävlständigt jämföra resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: