Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinner Party

Skapad 2016-03-16 10:54 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska

Centralt innehåll

 • En  7-9   Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9   Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • En  7-9   Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
På väg
Inte uppvisat
E
D
C
B
A
Förstå talad engelska
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer
Formulera sig på engelska
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Interaktion på engelska
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med viss flyt samt med viss anpassning till syfte mottagare och situation
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategier
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: