Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klagstorps skola: Matematik, matris åk 1-3

Skapad 2016-03-16 14:28 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Matematik

Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå. Utförligare bedömning finns i elevens individuella "Jag kan häfte" (gäller åk 1 och åk 2) alternativt på Unikum, under respektive ämne (gäller åk 3).

På väg mot godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Mer än godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Begrepp
För hela kolumnen gäller följande; Åk 1 & 2: Se elevens individuella "Jag kan häfte". Åk 3: Se skriftliga kommentarer på Unikum.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda begreppen i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
För hela kolumnen gäller följande; Åk 1 & 2: Se elevens individuella "Jag kan häfte". Åk 3: Se skriftliga kommentarer på Unikum.
Du har förmåga att beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder.
Du har förmåga att ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Naturliga tal
Du har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Tal i bråkform
Du visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Geometriska begrepp
Du har förmåga att använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva några geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Proportionella samband
Du har förmåga att använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Matematiska metoder
Du har förmåga att välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder, med viss anpassning till sammanhanget, för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Huvudräkning
Du har förmåga att använda huvudräkning för att göra beräkningar med de fyra räknesätten inom heltalsområdet 0-20 samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Skriftliga räknemetoder
Du har förmåga att välja och använda skriftliga räknemetoder vid addition och subtraktion med tillfredsställande resultat inom heltalsområdet 0-200.
Likheter
Du har förmåga att hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Avbilda
Du har förmåga att avbilda och utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Mäta, jämföra & uppskatta
Du har förmåga att göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Strategi och resonemang
Du har förmåga att beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Tabeller och diagram
Du har förmåga att avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat av undersökningar, i välkända situationer.
Resonemang
Du har förmåga att föra och följa resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster, och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Problemlösning
Du har förmåga att lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Du har förmåga att beskriva tillvägagångssätt och att ge enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: