Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klagstorps skola: SO, matris åk 1-3

Skapad 2016-03-16 14:51 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå. Utförligare bedömning finns i elevens individuella "Jag kan häfte" (gäller åk 1 och åk 2) alternativt på Unikum, under respektive ämne (gäller åk 3).

På väg mot godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Mer än godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Normer och regler
Mänskliga rättigheter
För hela kolumnen gäller följande; Åk 1 & 2: Se elevens individuella "Jag kan häfte". Åk 3: Se skriftliga kommentarer på Unikum.
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
För hela kolumnen gäller följande; Åk 1 & 2: Se elevens individuella "Jag kan häfte". Åk 3: Se skriftliga kommentarer på Unikum.
Normer & regler i vardagen
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Möten
Du kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Varor & tjänster
Betalningsformer & kostnadsläge
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Närområdet
Hur naturen & miljön påverkar människan
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhällsfunktioner, yrken & verksamheter
Du anger några viktiga samhälls-funktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Migration
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Människans miljöpåverkan
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Trafikmiljö
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Historia
Hemortens historia
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tidslinjer & tidsbegrepp
Du kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Livsfrågor och religion
Samtal om livsfrågor
Du kan samtala om elevnära livsfrågor.
Religioner i närområdet
Du beskriver några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Högtider, symboler & berättelser
Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Myter
Du kan återge delar av innehållet i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Kristendomens roll förr i tiden
Du ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Informationskunskap
Informationsanvändning
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Informationssökning
Du kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla samman-ställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Omvärldsundersökningar
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
Världsdelarna
Du kan återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för dig betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: