Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten som lösnings- och transportmedel samt Syror och baser åk 7, Vt -2016

Skapad 2016-03-17 10:33 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Kemi

Grundläggande begrepp:
atom, elektron, proton, neutron, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, fotosyntes, förbränning, kretslopp, periodiska, fast- flytande- & gasform,

Vatten som lösnings- och transportmedel:
lösning, blandning, emulsion, dekantera, filtrera, centrifugera, destillera, kromatografi, närings–kedja, -väv, -pyramid, försurning, övergödning

Syror och baser:

jon, syra, bas, neutral, svag ↔ stark syra/bas, indikator, pH-skala, pH-värde, buffert, koncentrerad ↔ utspädd syra/bas, SIV, neutralisation, salt, jonförening, reaktionsformel, försurning

Bedömningen avser

★ Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. ★ Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. ★ Genomföra systematiska undersökningar.
Granska, kommunicera och ta ställning
Den här aspekten handlar om att granska och använda natur-vetenskapliga och andra argument Diskussioner
Ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Frågor och åsikter
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp, modeller och teorier
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda natur-vetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara sammanhang
Har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om samband
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband.
Naturveten-skapliga upptäckter
Kan ge exempel på och beskriva några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Systematiska undersökningar
Den här aspekten handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet.
Kan genomföra undersökningar utifrån planeringar.
Genomförande och planering
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning
Använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsats
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Rimlighet
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förbättringar
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Gör enkla dokumentationer.
Gör utvecklade dokumentationer.
Gör välutvecklade dokumentationer.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: