Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Geografi: Energikällor och miljö

Skapad 2016-03-17 13:32 i Kapareskolan E-H Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Geografi
F
E
C
A
Kunskaper
Eleven har kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen
På väg mot..
Eleven har grundläggande kunskaper och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Dvs du kan ge exempel på någon förnybar energikälla och någon icke-förnybar energikälla. Du kan ange någon fördel med förnybara energikällor. Din förklaring innehåller ett enkelt samband tex solenergi är bra för att den energikällan tar inte slut på många miljoner år.
Eleven har goda kunskaper och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Dvs du kan ge exempel på några energikällor, både förnybara och icke-förnybara. Du anger minst två fördelar och någon nackdel med förnybara energikällor. Dina förklaringar innehåller komplexa samband (tex i flera led eller fördjupad faktakunskap)
Eleven har mycket goda kunskaper och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Dvs du kan ge exempel på flera energikällor, både förnybara och icke-förnybara. Ditt resonemang om fördelar och nackdelar med olika energikällor är nyanserat dvs du kan se både fördelar och nack-delar med de olika energikällorna. Dina förklaringar innehåller komplexa samband (tex i flera led eller fördjupad fakta-kunskap) I ditt resonemang visar du att du kan värdera olika energikällors fördelar /nackdelar utifrån olika perspektiv t.ex.individ/ samhälle, dåtid/nutid/framtid, lokalt/globalt.
Begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt
På väg mot...
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Dvs du använder enstaka begrepp i ett korrekt sammanhang.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Dvs du förstår och använder några begrepp på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Dvs du förstår och använder samtliga begrepp på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang
Resonemang om klimatförändringar
Eleven för underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen
På väg mot..
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang Dvs du kan ange en enkel och korrekt förklaring till klimatförändringar. Du kan ange någon konsekvens av klimatförändringar för människa samhälle och miljö
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Dvs du kan redogöra för några förklaringar till klimatförändringar varav minst en av förklaringarna är komplex. Du kan ange några konsekvenser av klimatförändringar för människa samhälle och miljö
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Dvs du kan redogöra för några förklaringar till klimatförändringar varav minst två av förklaringarna är komplexa. Du kan ange flera konsekvenser minst två är komplexa och du kopplar minst tre konsekvenser för människa samhälle och miljö
Resonera om hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
På väg mot..
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser vägs in. Dvs i ditt resonemang redogör du för en enkel orsak till ett problem för miljö, ekonomi eller sociala förhållanden. Du har ett förslag på lösning på problemet och du har ett relevant argument för ditt förslag. Resonemanget utgår från ett perspektiv.
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser vägs in. Dvs i ditt resonemang redogör du för en komplex orsak till problem (tex orsak i flera led eller orsak som kräver djupare kunskaper och mer förklaring) för miljö, ekonomi eller sociala förhållanden. Du redogör för förslag på lösning på problemet. Resonemanget utgår från olika perspektiv t.ex. Lokalt-Globalt eller På kort sikt- På lång sikt eller Människor-samhälle-Miljö.
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser vägs in. Dvs i ditt resonemang redogör du för flera komplexa orsaker till problem för miljö, ekonomi eller sociala förhållanden. Du redogör för förslag på lösning på problemet och du tar upp några relevanta argument för dina förslag. Resonemanget utgår från flera olika perspektiv på mer fördjupat sätt tex ett samhällsperspektiv (både globalt och lokalt), ett individperspektiv på kort och lång sikt och/eller ett miljöperspektiv på kort och långsikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: