Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Matte Borgen Direkt 4A

Skapad 2016-03-18 10:07 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Grundskola 4 Matematik

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Borgen Direkt 4A

Ny nivå
Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1
Jag kan skriva och läsa tal inom talområdet 0-10 000
Jag kan förstå vårt talsystem
Jag kan ordna tal efter storlek
Jag kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Jag kan avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Addition och subtraktion
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2
Jag förstår hur addition och subtraktion hör ihop.
Jag vet hur likhetstecknet används.
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000
Jag kan använda addition och subtraktion när jag löser textuppgifter och vid problemlösning.
Geometri
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3
Jag kan mäta och uppskatta längd i meter, centimeter och millimeter.
Jag kan växla mellan olika längdenheter.
Jag kan mäta och rita sträckor.
Jag kan känna igen egenskaper och namn på några geometriska objekt, t.ex. rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.
Jag kan rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
Jag kan räkna ut figurers omkrets.
Jag känner till något om hur man mätte längd förr.
Multiplikation & division
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 4.
Jag förstår hur multiplikation och addition hör ihop.
Jag kan multiplicera med hela ental, tiotal och hundratal. Tex: 5x6, 5x60, 5x600
Jag kan multiplicera tal som 3x47 och 2x536
Jag förstår hur multiplikation och division hänger ihop.
Jag kan använda kort division,t.ex. 84/4 och 396/3.
Jag kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Tabeller och diagram.
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 5.
Jag kan hämta fakta ur tabeller.
Jag kan ordna fakta i en tabell.
Jag kan läsa av och förstå stapeldiagram.
Jag kan göra en avprickningstabell.
Jag kan rita ett stapeldiagram.

Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: