Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅR 7.Prov1.(vt 16)

Skapad 2016-03-19 07:32 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är mycket varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna "Grundläggande", "God" och "Mycket god" till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 7 Matematik

Begrepp

Hur eleven kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 1a
Begrepp Fyra räknesätten.
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 1b
Begrepp Fyra räknesätten.
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 1c
Begrepp Fyra räknesätten.
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 1d
Begrepp Fyra räknesätten.
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 2
Begrepp Bråk
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 3a
Avrunda Till tiondelar.
Löser uppgiften.
Uppgift 3b
Avrunda Till tiotal.
Löser uppgiften.
Uppgift 6a
Teckna produkt.
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 7a
Teckna kvot.
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 12
Summa, differens
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.

Problemlösning och metoder

Hur eleven väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur eleven genomför procedurer och beräkningar. Hur eleven tolkar resultat och drar slutsatser. Hur eleven värdera valda strategier och metoder,
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 3a
Avrunda Till tiondelar.
Löser uppgiften.
Uppgift 3b
Avrunda Till tiotal.
Löser uppgiften.
Uppgift 4a
Beräkna Multiplikation med 10.
Löser uppgiften.
Uppgift 4b
Beräkna Multiplikation med 1 000.
Löser uppgiften.
Uppgift 4c
Beräkna Multiplikation med 100.
Löser uppgiften.
Uppgift 4d
Beräkna Division med 100.
Löser uppgiften.
Uppgift 4e
Beräkna Division med 1 000.
Löser uppgiften.
Uppgift 5a
Beräkna Negativa tal.
Påbörjat lösningen
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 5b
Beräkna Negativa tal.
Påbörjat lösningen
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 5c
Beräkna Negativa tal.
Påbörjat lösningen
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 6b
Beräkna Multiplikation av tal < 1.
Påbörjat lösningen
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 7b
Beräkna Division med "stort" tal som slutar på 0.
Påbörjat lösningen
Löser uppgiften och ger ett korrekt svar.
Uppgift 8a
Skriv en text som leder fram till den givna beräkning. (Division med tal < 1)
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 8b
Beräkna Division med tal < 1.
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 9
Beräkna Addition av två tal skrivna i blandad form.
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 10
Beräkna Kostnaden för en viss ingrediens i en kaka.
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 11a
Tolka en "naken uppgift".
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 11b
Beräkna Överslagsräkning.
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 12
Vilken är differensen?
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 13
Vilket tal ligger mitt emellan de givna talen? (Ett tal skrivet i bråk-form det andra i deci-malform.)
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 14
Vad väger flaskan?
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.

Kommunikation

Kvaliteten på elevens redovisning. Hur eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur eleven för och följer matematiska resonemang. Hur eleven argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 8a
Skriv en text som leder fram till den givna beräkning. (Division med tal < 1)
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 8b
Beräkna Division med tal < 1.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 9
Beräkna Addition av två tal skrivna i blandad form.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 10
Beräkna Kostnaden för en viss ingrediens i en kaka.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
RRedovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matema-tiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 11a
Tolka en "naken uppgift".
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 11b
Beräkna Överslagsräkning.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 12
Vilken är differensen?
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 13
Vilket tal ligger mitt emellan talen de givna talen? (Ett tal skrivet i bråk-form det andra i deci-malform.)
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 14
Vad väger flaskan?
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: