Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Gamla Testamentet

Skapad 2016-03-21 11:46 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4

Gamla Testamentet

Kunskap - fakta
Återberätta berättelser från Gamla Testamentet
Du har förmåga att återberätta någon av de bibliska berättelserna med hjälp av visst stöd.
Du har förmåga att återberätta någon eller några av de bibliska berättelserna.
Du visar förmåga att återberätta de flesta av berättelserna från Gamla Testamentet.
Analysera/resonera
Göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu
Du behöver stöd och hjälp för att kunna göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu
Du visar förmåga att göra någon jämförelse mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu
Du visar god förmåga att göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu
Dramatisering
Deltagande i dramatiseringar som handlar om berättelser ur Gamla testamentet
Du behöver tydligt stöd och handledning för att ha möjlighet att delta i dramatiseringarna av de bibliska berättelserna.
Du deltar aktivt och relativt självständigt i dramatiseringarna av de bibliska berättelserna.
Du tar initiativ och deltar aktivt i dramatiseringarna av de bibliska berättelserna. Du framför idéer som utvecklar och för arbetet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: