Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Provbedömning - Personlighet (åk.8)

Skapad 2016-03-23 09:40 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

En matris som visar vilka kunskapskrav man har uppnått under momentet där vi lärt oss berätta om oss själva och våra familjer, både utseende och personlighet. Gäller för VT16

Bedömning.

F
E
C
A
Hörförståelse
- Kunna förstå talad text om olika personer.
Ej uppnått de grundläggande kraven.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
- Kunna förstå skriven text om olika personer.
Ej uppnått de grundläggande kraven.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
- Har visar man sin förståelse genom att svara på frågor om text samt att det handlar till viss del översättning.
Ej uppnått de grundläggande kraven.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriftlig framställning.
- Visar på hur väl eleven har kunnat presentera sig själv och sin familj skriftligt.
Ej uppnått de grundläggande kraven.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: