Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen

Skapad 2016-04-03 19:08 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 9 Historia

Matris på Första världskriget, Mellankrigstiden och Andra världskriget. Bedömningen baseras på diskussioner, inlämningsuppgifter, arbete i klassrummet samt prov.

E
C
A
Kunskaper om historia
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Resonemang om orsaker och konsekvenser
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen.
Se samband och förklara
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser.
Motivera och resonera
Du motiverar och resonerar med enkla förklaringar och några hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du motiverar och resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda historiska begrepp
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda historiskt källmaterial
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och föra till viss del underbyggda resonemang. .
Du använder historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser och relativt väl underbyggda resonemang.
Du använder historiskt källmaterial för att dra välutvecklade slutsatser och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: