Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2016-04-05 09:21 i Furulunds skola Partille
En matris över vårt arbete med världsreligioner
Grundskola 5 Religionskunskap

Matris över vårt arbete med världsreligioner

Känner mig osäker
Kan med viss stöd
Känner mig säker
Känner till de 5 världsreligionerna och kan redogöra för vilka som hör samman och varför.
Kan redogöra för vilka heliga platser som förknippas med de olika religionerna
Kan berätta om några högtider inom de olika religionerna och varför de är viktiga.
De olika symbolerna för alla 5 världsreligioner samt vilka heliga skrifter de har.
Kan hitta likheter och skillnader mellan de olika religionerna.
Kan resonera kring hur religion kan påverka oss i vår vardag/världen.
Har lärt mig om programmering i samband med vårt arbete om världsreligioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: