Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Letter

Skapad 2016-04-05 12:33 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Engelska

Syfte & Centralt innehåll

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  7-9   Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9   Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9   Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9   Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Insats krävs
E
D
C
B
A
Formulera sig i skrift
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: