Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 1-3, Sjuntorpskolan

Skapad 2016-04-05 20:09 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Genom undervisningen i Idrott och Hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla följande förmågor enligt Lgr 11 med hjälp av det centrala innehållet på sin väg mot att nå kunskapskraven i åk 6.

Förmågor
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
Rörelse
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de motoriska grundformerna såsom springa, hoppa, klättra och kan använda dem i olika lekar inomhus och utomhus.
Jag känner till de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika lekar och spel både inomhus och utomhus.
Jag behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika lekar och spel både inomhus och utomhus.
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar till musik, takt och rytm.
Jag kan följa med och förstå olika lekar och rörelser med musik, takt och rytm.
Jag behärskar olika lekar och rörelser med musik, takt och rytm.
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i lekar på grunt vatten.
Jag kan förflytta mig i vatten med hjälp av flytredskap.
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan förstå och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Jag kan förstå och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Jag kan förstå och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Hälsa och livsstil
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag förstår att det är viktigt att röra på sig för att må bra.
Jag förstår att det är viktigt att röra på sig för både kropp och själ.
Jag förstår att det är viktigt att röra på sig för både kropp och själ. Jag förstår att olika fysiska aktiviteter hjälper mig att må bra.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i lekar utomhus i naturen.
Jag deltar i lekar utomhus i naturen. Jag har en förståelse för vad friluftsliv är.
Jag deltar i lekar utomhus i naturen. Jag har en förståelse för vad friluftsliv är och deltar i olika övningar och äventyr.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning.
Jag deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning. Jag förstår hur man använder en karta för att orientera sig.
Jag deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning. Jag förstår kartans tecken och uppbyggnad samt hur man använder den för att orientera sig i närmiljön. Jag kan även skapa egna enkla kartor.
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag känner till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop.
Jag känner till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop och följer dessa.
Jag känner till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop och följer dessa. Jag kan även hantera material för t ex friluftsliv på ett säkert sätt.
Ny aspekt

Ny rubrik

>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: