Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild kunskapskrav

Skapad 2016-04-06 08:20 i Frösåkersskolan Östhammar
Åk 7-9 Kunskapskrav Lgr11
Grundskola 7 – 9 Bild
E
C
A
 • Bl
 • Bl
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Du framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl
 • Bl
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i HUVUDSAK fungerande sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL fungerande och VARIERAT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL fungerande, VARIERAT OCH IDÉRIKT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR DÅ SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl
 • Bl
 • Bl  7-9
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL fungerande sätt.
 • Bl
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Du kan i det bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl
Under arbetsprocessen BIDRAR DU TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
 • Bl
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Du kan presentera dina bilder med VISS anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med RELATIVT GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med GOD anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
 • Bl
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
 • Bl
 • Bl  7-9
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt
 • Bl
 • Bl  7-9
med VISS användning av ämnesspecifika begrepp.
med RELATIVT GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
med GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: