Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen - nu & då

Skapad 2016-04-06 13:12 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 Historia Religionskunskap

Syfte med arbetsområdet

  • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Livsfrågor med betydelse för eleven
  • Re  1-3
Jag kan med stöd av pedagog delta i samtal om elevnära livsfrågor.
Jag kan samtala om elevnära livsfrågor.
Jag kan samtala om- och reflektera kring elevnära livsfrågor.
Skildringar i livet förr och nu
  • Hi  1-3
Jag kan med stöd av pedagog undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Jag gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Jag kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Jag gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Jag kan undersöka hemortens historia och ger då flera exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Jag gör flera enkla jämförelser mellan livet förr och nu, utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  • Hi  1-3
Jag kan med stöd av pedagog i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Jag kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Jag kan använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Metoder för att söka information från olika källor; intervjuer, observationer och mätningar
  • Hi  1-3
Jag kan med stöd av pedagog söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Jag kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: